Att göra modeller av vapen från ett datorspel och sälja dessa

2015-10-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Det finns ett spel som spelas online på datorn och heter coubter strike global offensive. Där finns det vapen och knivar man använder för att besegra sina motståndare. Då finns det även något som kallas "skins". Vapnen blir mer fräcka då man färger och mönster ändras om man väljer att köpa dess skins. Min fråga var då. Är det lagligt att förverkliga dessa skins (knivar)? Tillverka de färglada med de speciella mönsterna som finns i spelet sedan sälja de? knivarna är avsedda för uppvisning dvs inte för att livs hota eller råna med. kniv typ (karambit)
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Din idé berör huvudsakligen två rättsområden: dels försäljningen av knivar och dels rättigheterna till utseendet hos knivarna.

Angående själva försäljningen av karambitknivar - med eller utan utsmyckning - så ställer jag mig tveksam till att det är problemfritt att importera dessa till Sverige eller att väl inom landet sälja dem. Detta eftersom att det råder förbud mot att importera och sälja farliga föremål.

Oavsett om man får importera knivarna - vi kan säga att du hittar oslipade modeller eller knivar av plast eller något sådant - så finns det också någon som har skapat utseendet på kniven som du vill använda. Den personen som har skapat utseendet har en rätt att bestämma hur och var utseendet får användas, och du måste ha den personens tillåtelse för att sälja knivarna med det särskilda utseendet.

Min rekommendation till dig är att du bör utforska den juridiska situationen kring din affärsidé mer innan du bestämmer dig för att skrida till verket med den. Detta kan vi på Lawline hjälpa dig med, om du är intresserad. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se för att få mer information.

Nedan följer en mer ingående förklaring.

Är det lagligt att sälja knivar?
Enligt Förordning (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål så är det inte tillåtet att föra in i landet saker som t.ex. springstiletter, knogjärn, riv- eller nithandskar och andra farliga föremål. Jag kan inte svara på om karambitknivar anses falla in under detta förbud, men det kan inte hållas för uteslutet att de skulle göra det. Ifall de gör det så kan den som försöker föra in dem i landet bli misstänkt för smugglingsbrott, se lag om straff för smuggling.

Vidare finns det ett förbud mot att ha farliga föremål till försäljning (det s.k. “saluhållandeförbudet”) i § 2 lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). Enligt detta är det förbjudet att hålla till salu föremål som saknar “naturligt eller legitimt användningsområde” eller typiskt sett är avsett för våldsanvändning.

Du skriver att knivarna är avsedda för uppvisning, men tyvärr verkar de också lika lätt kunna användas till annat (som du nämner). Min bedömning blir då att de skulle anses typiskt sett avsedda för våldsanvändning och därmed anses som förbjudna att sälja.

Hur fungerar det att använda andras “skins”?
Enligt den svenska mönsterskyddslagen så kan man skydda utseendet hos en produkt för att göra så att man själv har ensamrätt att bestämma över det. Trots att skinsen är virtuella skapelser som inte finns i verkligheten och de appliceras på virtuella vapen, så borde de vara skyddsbara i lagens hänseende ändå. Skydd för en produkts utseende kan man få både genom registrering eller automatiskt utan registrering, om man befinner sig inom EU.

Därutöver kan det också finnas ett upphovsrättsligt skydd för skinsen, enligt upphovsrättslagen, ifall det grafiska utseendet är tillräckligt individuellt och särpräglat i sin utformning. Upphovsrätt får man automatiskt utan registrering.

Jag vet inte exakt hur köpet av dessa skins fungerar i spelet, eller om man använder en extern webbplats för marknadsfunktionen, men jag utgår från att marknadsfunktionerna har sin juridiska hemvist i USA eller Luxemburg (Valve har sina kontor där). Detta innebär att man får beakta både internationella, regionala (EU) och svenska regler om rättigheter.

I grund och botten har någon skapat skinsen och då eventuellt fått rättigheter till dessa. När skinsen sedan säljs vet jag inte vilka villkor som gäller för skaparen, men man kan förmoda att rättigheterna antingen finns kvar hos skaparen eller att de tillfaller marknadsplatsens ägare. Om någon skulle återskapa ett skin i verkligheten så kan det utgöra ett intrång i rättighetsinnehavarens rättigheter. Vilka dessa rättigheter är beror på var skaparen bor och ifall hen har registrerat sina skapelser för mönsterskydd.

Innan man vet att man kan använda skinsen utan att göra intrång i någons rättigheter bör man ta reda på det, eftersom att man annars kan bli skadeståndsskyldig för intrånget.

Sammanfattningsvis så kan man säga att det finns en del juridiska aspekter av din affärsidé som jag råder dig att titta närmre på innan du bestämmer dig för att skrida till verket. Jag skulle rekommendera dig att du söker mer juridisk hjälp för detta, vilket du kan få bl.a. av Lawline. Du kan skicka ett mail till info@lawline.se för att få mer information om detta.

Vänligen,

Hampus Stålholm Holmqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (909)
2020-11-22 Vilka krav gäller för patent?
2020-11-21 De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten
2020-11-19 Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?
2020-11-18 Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

Alla besvarade frågor (86576)