Att göra giftorättsgods till enskild egendom så egendomen inte ingår i en framtida bodelning

2016-05-11 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift och vi har särkullbarn. Makens döttrar har sagt upp kontakten.vi har en bostadsrätt som vi köpt tillsammans. Kan maken överlåta sin del till mig så att döttrarna inte får ärva ifall han dör före mig? Hur gör vi?måste lånen stå på mig också?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Om din make dör före dig kommer ni troligtvis att göra en bodelning där allt erat giftorättsgods ska delas upp. Egendom som räknas till giftorättsgods är enligt lag (här) all egendom som inte är enskild eller privat (till exempel kläder).

Er bostadsrätt kommer alltså att anses som giftorättsgods oberoende av vem av er som äger den. Detta betyder att vid en bodelning kommer ni att dela på giftorättsgodset och ni kommer att ha rätt till hälften av bostadsrätten var. Om din make avlider och en bodelning sker kommer alltså halva bostadsrätten tillfalla hans dödsbo och räknas in i hans kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap kommer sedan att gå i arv, bland annat till hans särkullbarn. Eftersom hans barn dessutom är just särkullbarn behöver de inte vänta med att få ut sitt arv tills dess att du avlider utan de har rätt att få ut deras del av arvet direkt enligt lag, se här.

För att undvika att bostadsrätten ska ingå i en eventuell bodelning och då även i din makes kvarlåtenskap så måste bostadsrätten vara enskild egendom. Om ni överlåter hans del till dig så att du står som ensam ägare till bostadsrätten så kan ni enligt lag avtala om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom. Detta gör ni genom att upprätta ett äktenskapsförord där detta stadgas, se här. Om bostadsrätten är din enskilda egendom kommer den således inte att ingå i någon bodelning och den kommer då inte heller att tillfalla den kvarlåtenskap som din makes särkullbarn ärver.

Hoppas du fick svar på din fråga
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2655)
2020-10-30 Bättre rätt till bostad efter separation
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?
2020-10-29 Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85612)