Att glömma en kartongkniv i fickan på väg hem från arbetet

2020-07-19 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Undrar lite snabbt då jag jobbar på ett varuhus där jag skär kartonger och fyller på hyllor. Jo har hänt mig några gånger där jag glömmer kartongkniven i fickan när jag ska hemmåt. Brukar jobba övertid då dom dagarna och har väldigt stressigt att springa till bussen sedan och händer att jag glömmer saker i fickan. Vad blir påföljden för detta ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall jag tolkar din situation rätt så använder du en kniv i ditt arbete och ibland har det hänt att du haft kvar den i fickan när du ska åka hem från jobbet.

Huvudregeln i 1 § lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ("knivlagen") stadgar att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller i fordon på allmän plats, vare sig det görs uppsåtligt eller av oaktsamhet. Straffskalan för brott mot knivlagen är böter eller fängelse upp till sex månader, alternativt ett år om brottet är grovt (4 §). Den normala påföljden för vuxna är cirka 50 dagsböter (NJA 1996 s. 719).

Det finns dock två undantag i 1 § andra stycke, det är om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det innebär exempelvis att en snickare som använder kniv i sitt arbete får åka till och från arbetet med kniven utan att ha ansetts begå brott. Ifall kartongkniven är en del av din arbetsutrustning så torde det inte utgöra brott mot knivlagen (jag bortser nu från arbetsrättsliga konsekvenser eller huruvida det skulle kunna utgöra ett tillgreppsbrott att ta med kniven hem från arbetsplatsen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (911)
2021-02-22 Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?
2021-02-20 Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?
2021-02-19 Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott
2021-02-16 Straffvarning

Alla besvarade frågor (89488)