FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv06/08/2018

Att ge fastighet som gåva till barn

Hej

Mina föräldrar äger hus med tomt och intilliggande mark. De vill överlåta fastigheten och marken till oss fyra barn, vad gäller då? Räknas det som gåva och vilka mallar finns att tillgå för att det ska vara godkänt. Hur ska man juridiskt gå tillväga?

Hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv

Om dina föräldrar väljer att ge bort fastigheten till er barn utan någon slags motprestation kommer det sannolikt anses som gåvor till er.

Gåvor till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Som barn kommer ni räknas som bröstarvingar i förhållande till er mor och far. Det innebär att varje gåva till vardera barn kommer antas vara förskott på dennes arv.

Det går dock att genom villkor i gåvobrev föreskriva att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. En sådan gåva med sådant villkor i gåvobrev ska då inte räknas som förskott på arv.

Fastighet som gåva

Vid gåva av fastighet finns vissa formkrav som måste iakttas för att överlåtelsen ska vara giltig. I 4 kap. 29 § jordabalken framgår att bestämmelserna i 1-3 §§ och 7-9 §§ ska äga motsvarande tillämpning i fråga om gåva. Det innebär bl.a. att formkraven som avser köp av fastighet måste beaktas även vid gåva av fastighet. Dessa finns i 4 kap. 1 § jordabalken. De innebär att det måste vara en skriftlig handling som är underskriven utav gåvogivaren och gåvomottagaren och innehålla en förklaring av gåvogivaren att egendomen överlåts till gåvomottagaren.

Om gåvorna avser andel i fastigheten bör det tydligt framgå i gåvobrevet att det är en andel av den specifika fastigheten som avses och hur stor den andelen är.

För fastigheter krävs det vidare att man ansöker om lagfart för att man ska registreras som ny ägare på fastigheten.

Övrigt

Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist för att skriva gåvobrev till de gåvor som avses. Härigenom kan ni även diskutera eventuella arvsrättsliga konsekvenser eller övriga frågor gällande gåvorna.

För mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Anna NilssonRådgivare