Att försöka undanhålla laglott från bröstarvinge - åtgärder för att undvika detta

2017-10-23 i Laglott
FRÅGA
Min far är omgift de har gemensamma barn. Jag är enda barnet från tidigare äktenskap/särkullebarn. Min far avled 2012/2013 och hade givit fastighet 1+2 i gåva till sin nuvarande fru. Efter hennes död skall kapitalet endast delas med deras gemensamma barn. Försäkringskapital tillkom henne med en återstod på 90.000 som han skriver i testamente skall utgöra "bröstarvingarnas laglott" att få utdelas omgående varpå dom 5 barnen inkl jag fick 15.000.Genom att han överlåtit allt "kapital" i form av fastigheter som GÅVA till frun är jag därmed fråntagen min egentliga laglott efter fruns död? (Han skrev i testamentet enl ovan att det endast skulle delas emellan deras gemensamma barn)? Tacksam för klargörande i frågan.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta svar kommer jag redogöra för tre olika saker.

- Vad laglotten är
- Hur laglotten kan göra så att vissa rättshandlingar går åter
- Vad som gäller i ditt fall

Vad är laglotten

Laglotten är kort sagt halva arvslotten. Det vill säga, hälften av vad du skulle ärvt vid din t.ex. din förälders död är din laglott.

Hur laglotten kan göra så att vissa rättshandlingar går åter

Ger en person bort en gåva under sin livstid där syftet är att undanhålla laglotten så kan den gåvan förklaras ogiltig. Detta står i 7 kap. 4 § ärvdabalken (se den här). Har din far alltså gett gåvor till andra för att du ska få så litet arv så möjligt är det ett sätt att kringgå laglotten.

Vad som gäller i ditt fall

Då din far avled för ungefär 4 år sedan nu så kan det tyvärr vara försent för dig att göra något. För att få en gåva ogiltigförklarad måste du väcka talan i domstol ett år efter att bouppteckningen avslutades.

Detsamma gäller för att få ut sin laglott, enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken måste en bröstarvinge som har rätt till sin laglott påkalla detta sex månader efter att du fått se testamentet av din far. Har du inte sett något testamente finns det visst hopp att du kan väcka talan om detta, huruvida du kan få gåvan att gå åter kan jag dessvärre inte svara på.

7 kap. 3 § ärvdabalken och 7 kap. 4 § ärvdabalken syftar egentligen till olika saker trots att de kan verka ha samma funktion, att saker som varit olagliga ska göras lagliga.

Fokus med 7 kap. 4 § ärvdabalken är egentligen att få gåvor att gå tillbaka när det inte finns något testamente som inskränker på din laglott, där är det gåva som är själva inskränkningen. 7 kap. 3 § ärvdabalken är alltså det andra fallet, om det finns ett testamente som säger att du inte har rätt till din laglott går det att begripa genom den bestämmelsen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (860)
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (95785)