Att förneka förintelsen är inte straffbart i sig

2016-07-01 i Övriga brott
FRÅGA
Är det på något sätt olagligt i Sverige att förneka förintelsen?Och om så är fallet är jag enligt lag tvungen att tro på den officiella historien som man är i många andra Europeiska länder?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att förneka eller ifrågasätta förintelsen är inte straffbart i sig. Det kan däremot vara straffbart om det klassas som hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp är straffbelagt enligt 16 kap 8 § BrB och bestämmelsen har följande lydelse: "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter".

Ett förnekande av förintelsen som syftar till att kränka judar, skapa missaktning för judar som grupp och som görs på ett sådant sätt att det får spridning skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp och därmed vara straffbart.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (926)
2021-04-09 Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?
2021-04-06 Erkänna brott man inte begått
2021-04-06 Preskriptionstid för urkundsförfalskning
2021-03-31 Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

Alla besvarade frågor (91059)