FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/03/2016

Att felaktigt beskylla någon för ett brott

Jag har en flerårig konflikt med en granne. För en månad sedan råkade jag möta henne i en trång trappa. Jag hade lite bråttom och råkade snudda vid hennes axel. Kan omöjligt ha orsakat skada eller smärta och det var oavsiktligt, möjligen lite klumpigt av mig. Jag bad om ursäkt men grannen var jättearg och kallade mig idiot flera gånger. Sedan polisanmälde hon mig för misshandel och begärde kontaktförbud. Jag delgavs misstanke om ringa misshandel alt ofredande och var på polisförhör. Knappt 30 minuter efter avslutat förhör ringde polisen som förhörde mig och berättade att han pratat med åklagaren och att fallet var nedlagt. Jag anser att grannen polisanmält mig enbart för att orsaka mig obehag. Kan jag anmäla henne för falsk tillvitelse enligt brottsbalken 15:7? Eller är det 15:6?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Brott är en gärning som är beskriven i brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Som du nämner i din fråga kan det utgöra ett brott i sig att beskylla någon för att ha begått ett brott. I din situation kan falsk angivelse eller falsk tillvitelse aktualiseras. Falsk angivelse innebär att någon, med uppsåt att få denna person fälld, anger denne för ett brott som kan leda till åtal. Detta trots att man vet att personen är oskyldig (15 kap. 6§ brottsbalken). Anmälan ska ha skett till relevant allmän myndighet, polis eller åklagare, vilket din granne har gjort enligt din fråga. Om kraven för falsk angivelse är uppfyllda borde anmälaren (din granne) i första hand fällas till ansvar för detta brott. Om anmälan istället skulle vara av obestämd avfattning, är det mer relevant att tala om att det rör sig om falsk tillvitelse. Falsk tillvitelse innebär att någon (din granne) sanningslöst tillvitar någon annan (dig) en brottslig gärning (15 kap. 7§ brottsbalken). På detta brott ställs nästan samma krav som i 6§, skillnaden är att angivelsen inte är avsedd att leda till åtal utan bara att bli besvärande för den utpekade. Det räcker alltså att man helt enkelt snackar skit om någon inför en myndighet som tar emot uppgiften och noterar den för fullbordat brott. Särskilt i situationer som kan uppfattas som trakasserier kan denna paragraf bli aktuell.

För att fällas till ansvar för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att anmälarens (grannens) utsagor har varit sanningslösa och att det har klarlagts. Det räcker alltså inte att polis/åklagare finner att bevisen är otillräckliga för att åtal ska väckas. Det är viktigt att anmärka att din granne måste haft uppsåt i förhållande till sin falska anmälan och för falsk angivelse krävs även att din granne har haft uppsåt i att fälla dig till ansvar.

Din granne kan dock fällas till ansvar trots att denne inte har haft uppsåt. Då krävs dock att din granne åtminstone har varit vårdslös och brotten rubriceras istället som obefogad angivelse respektive vårdslös tillvitelse. Om din granne därför har lämnat en ospecifik anmälan om ett visst brott (misshandel i ditt fall) torde det vara fråga om falsk tillvitelse. Om uppgifterna grannen har lämnat är bestämda och det fanns en avsikt att få dig (som oskyldig) fälld, kan det istället röra sig om en falsk angivelse. Påföljderna för brotten är dock lika och sträcker sig till fängelse i högst två år, om om brotten är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo