Att få vårdnad

2016-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej väntar barn med en tjej och vi är nu inte tillsamans längre barnet skall födas i maj och hon kräver redan nu att hon skall ha ensam vårdnad pga praktiska själ. Vad skall jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finner du i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Om ni inte är gifta kommer barnet stå under ensam vårdnad av mamman, 6 kap. 3 § FB. När det gäller vårdnad, boende och umgänge bör ni i första hand försöka komma överens på egen hand. En vårdnadstvist i domstol är påfrestande och kan ta lång tid. Om ni kommer överens kan socialnämnden godkänna avtalet så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa, 6 kap. 6 § FB. För att få hjälp med att nå en överenskommelse kan ni vända er till kommunen (s.k. familjerätten) som erbjuder kostnadsfria samarbetsavtal och som kan hjälpa er att utforma ett avtal.

Om ni inte kan komma överens kan du väcka talan i tingsrätten, 6 kap. 5 § FB. Domstolen kommer besluta om vårdnaden utefter vad som är bäst för barnet. Om inga skäl talar emot det är utgångspunkten att barn är i behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2a § FB. Som jag nämnde bör dock domstolsvägen användas som ett sista alternativ när en lösning inte kan nås på annat sätt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (778)
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?
2020-11-22 Kan jag skriva i testamente vem som ska få vårdnaden om mitt barn om jag dör?
2020-11-14 Vårdnad avseende sambos barn

Alla besvarade frågor (86432)