Att få till stånd en stånd en tvångsförsäljning av samägd egendom

FRÅGA
Efter arv från våra föräldrar äger jag och min bror sedan 1997 ett fritidshus ihop, 50% var. Det finns inget samägandeavtal skrivet. Samägandet fungerar inte och jag önskar sälja huset, det vill inte han. Hur går jag tillväga för att "tvångsförsälja" fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att få till stånd en tvångsförsäljning regleras i 6 § samäganderättslagen. Av lagrummet framgår att den som är samägare till egendom kan ansöka hos tingsrätten om försäljning via offentlig auktion. Försäljningen ska beviljas om samägarna inte avtalat om annat och anstånd med försäljningen kan aktualiseras om någon samägare kan visa att det föreligger synnerliga skäl. Om ansökan om försäljning godkänns ska även en god man, vanligtvis en advokat, utses som ombesörjer auktionen och fördelningen av köpeskillingen samt att utfärda köpebrev (8 § samäganderättslagen). Ni kan yrka på att någon av samägarna ska utses till god man, men domstolen måste inte nödvändigtvis följa det. Den gode mannen har rätt till ersättning för sina omkostnader från intäkterna vid auktionen, och skulle intäkterna vara otillräckliga föreligger ett så kallat solidariskt ansvar hos samägarna (NJA 2011 s. 399). Det solidariska ansvar innebär att den gode mannen kan krävabetalt från vem som av samägarna för hela den kvarstående summan, varvid den betalande samägaren får en så kallad regressrätt mot de övriga samägarna som ger vederbörande rätt att kräva att de betalar sin andel av skulden.

Att tänka på är alltså att en försäljning kan förväntas ge ett tillräckligt stort överskott för att motivera de omkostnader som följer för den gode mannen vid en tvångsförsäljning.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Exekutiv försäljning (42)
2020-01-31 Behöver jag sälja huset om ena låntagaren avlider?
2019-12-14 Hur räknar man ut skyddsbeloppet vid en fastighetsexekution?
2019-10-30 Hur upprättas en sakägarförteckning, samt hur räknas ett skyddsbelopp ut?
2019-10-29 Räknas marknadsvärdet in vid exekutiv försäljning?

Alla besvarade frågor (82781)