FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt08/06/2022

Att få sälja fotbollströjor i en "mystery box"

Hej! Jag läste på er sida att det är emot lagen att sälja fotbollströjor. Men om jag skulle sälja en "mystiskt box" där de får en slumpmässig fotbollströja, skulle det också vara emot lagen?

Lawline svarar

Hej!

Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du om det är tillåtet att sälja en “mystisk box” där det kan finnas en fotbollströja.


Rätten att få sälja fotbollströjor

För fotbollströjor, dvs tröjor där det står ett viss lags namn, skulle varumärkeslagen (VmL) bli tillämpbar. Det betyder att den personen som har ensamrätten till ett visst varumärke har rätt att förbjuda andra personer från att sälja/skapa/använda varumärket i näringsverksamhet (10 § VmL). Personen som har ensamrätten till ett visst varumärke kallas för rättighetsinnehavaren.

Att begå varumärkesbrott kan vara ett straffrättsligt brott. En person kan riskera att bli dömd för varumärkesbrott om person antingen uppsåtligen (med flit) eller grovt oaktsamt (borde ha undersökt om det var ett varumärke) gör intrång mot varumärkesrätten (8 kap 1 § VmL). Även om intrånget inte skulle anses vara brottsligt kan en person bli skadeståndsskyldig vid ett varumärkesintrång (8 kap 4 § VmL). 


Att du säljer dem i en mystisk box spelar ingen större roll

Som jag förstår din fråga menar du “mystisk box” som att du köper saker och ting som du sedan slumpmässigt stoppar i olika lådor som du därefter säljer. Utifrån det tolkar jag det som att du vet att du har köpt fotbollströjor när du stoppar dem i en viss mystisk box. Det spelar ingen roll om inte kunden vet att det finns en fotbollströjan i lådan; det som spelar roll är att du är medveten om det.

Här finns dock två alternativ beroende på om du tänker sälja riktiga fotbollströjor eller kopior.


Om fotbollströjorna är kopior är det inte tillåtet

Som nämnt i den förra frågan är syftet med varumärkesrätten att skydda rättighetsinnehavaren från att andra personer utnyttjar märket på ett eller annat sätt. Att då sälja kopior i mystiska boxer skulle fortfarande skada rättighetsinnehavaren vilket är därför det inte skulle vara tillåtet (1 kap 10 § VmL). 


Om fotbollströjorna är äkta har ensamrätten “konsumerats”

Om du har köpt äkta fotbollströjor för att därefter sälja dem har rättighetsinnehavarens ensamrätt till just de tröjorna konsumerats. Konsumtion innebär att en rättighetsinnehavare inte kan förbjuda någon från att sälja vidare en vara med varumärket om rättighetsinnehavaren själv har släppt varan på den europeiska marknaden (1 kap 12 § VmL). Det skulle annars vara omöjligt att sälja vidare saker och ting (t.ex. återförsäljning av bilar eller försäljning second hand). Det betyder helt enkelt att om du har köpt äkta tröjor från rättighetsinnehavaren (eller en person i ett senare led) får du sälja just de köpta tröjorna. 


För att sammanfatta: Det spelar ingen roll om du skulle sälja tröjorna i “mystiska boxar” utan det skulle riskera att förbli varumärkesintrång. Det är dock inte varumärkesintrång om du har köpt äkta tröjor där det går att spåra rättighetsinnehavaren som första försäljare. Om de är kopior=> får ej säljas. Om de är äkta=> får med stor sannolikhet säljas. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare