FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt18/04/2016

Att citera upphovsrättsligt skyddade verk

Hej,

Jag undrar om man gör posters får man anväda olika citat? Vart går gränsen? Om mannhar t ex than god its friday och liknande är det ok?

Men om man har ett citat som någon har sagt som t ex från albert einstain vad gäller där? Räcker det att man skriver vem som sagt citatet eller får man inte använda det alls?

Tack på förhand!:)

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattning:
- Om upphovsrätt föreligger får du i rimlig omfattning citera någon på din poster om upphovsmannen namnges.
- Om upphovsmannen är död sedan 70 år tillbaka gäller inte det upphovsrättsliga skyddet.

Din fråga berör upphovsrätten, reglerna därom finner du i upphovsrättslagen (URL). Det är mycket möjligt att kedjan TGI Fridays har upphovsrätt till sin slogan "thank god it's friday". Det kluriga med upphovsrätt är att man inte vet ifall den föreligger förrän frågan prövas i domstol, det finns nämligen inget sätt att registrera sin upphovsrätt för ett verk. Därför blir många av tankarna kring upphovsrätt endast hypotetiska innan frågan har prövats.

EU-domstolen har slagit fast att upphovsrättsligt skydd uppstår då ett verk (en bok, en film eller bara ett citat) uppnår en viss grad av originalitet. Enkelt uttryckt kan man säga att det ska finnas en viss slagkraftighet eller något unikt i det sagda för att ett upphovsrättsligt skydd ska finnas. En så pass vardaglig fras som som "thank god it's friday" kan med det i åtanke kanske anses sakna ett upphovsrättsligt skydd. Om upphovsrätt inte föreligger kan du citera fritt i den utsträckning du vill. Notera dock att kravet för upphovsrätt är relativt lågt.

Även fast upphovsrätt föreligger för ett verk har du rätt att citera verket i en rimlig omfattning och i överensstämmelse med god sed (se upphovsrättslagen 22 §). T.ex. om Albert Einstein skrivit något i en bok har du rätt att citera honom på din poster.

I upphovsrätten finns dock en så kallad ideell rätt som du redan verkar ha koll på. Den säger att upphovsmannen har rätt att namnges i samband med att hans verk offentliggörs (han citeras) (se upphovsrättslagen 3 §).

Upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen har dött och efter det är alltså verken fria från upphovsrätt (se upphovsrättslagen 43 §). Grovt sagt kan man säga att reglerna som nämnts ovan då inte längre gäller.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare