FrågaFAMILJERÄTTFaderskap22/03/2016

Att bryta faderskapspresumtionen

Hej!

Krävs det en äktenskapsskillnad för att faderskapspresumtionen (pater est) ska upphöra/ en man utanför äktenskapet ska förklaras till fader? Kan man förklara en annan man fader genom att på något sett exempelvis åberopa FB 1:2 paragraf?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Reglerna om föräldraskap stadgas i föräldrabalken (FB) och i 1 kap. 1 § FB finner du presumtionen om att den mannen som är gift med mamman vid ett barns födelse är fader till detta barn. Det finns emellertid möjlighet att bryta faderskapspresumtionen, nämligen genom mål om hävande av faderskap.


Enbart fadern och barnet har rätt att väcka talan om hävande av faderskap enligt 3 kap. 1-2 § FB. Båda dessa paragrafer hänvisar till 1 kap. 2 § FB som ger olika grunder för varför ett befintligt faderskap skall hävas och en annan man skall förklaras som fader. Observera att modern inte kan väcka denna typ av talan, och inte heller någon annan man som tror att han är far till barnet.


Socialnämnden kan också starta en utredning om faderskapet men under förutsättningen att barnet är omyndigt d.v.s. under 18 år, 2 kap. 1 § FB. Personer som inte har rätt att väcka talan kan därmed tipsa socialnämnden men det är upp till socialnämndens bedömning huruvida en utredning skall inledas eller inte.


Äktenskapsskillnad krävs alltså inte för att bryta faderskapspresumtionen. Den rättsliga följden av en äktenskapsskillnad påvekar inte faderskapsfrågan.


För att väcka talan om hävande av faderskap skall en stämningsansökan skickas till den tingsrätt där barnet har sin hemvist, 3 kap. 3 § FB. Blanketten för stämningsansökan finner du på Sveriges Domstols hemsida.


Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000