Att bli utköpt från samägd sommarstuga

Hej!

Jag ska bli utköpt från en samäganderätt av en sommarstuga. Ska det vara en avsiktsförklaring eller är det köpekontrakt som gäller.

Mina bröder vill förhala hela köpet.

De påstår att jag inte har någon nyttjande rätt till stugan då jag flyttade över mina pengar från vår gemensam konto som alla tre äger 1/3 del av.

Finns det någon bra mall som går att använda eller Ska jag ta i kontakt med en jurist för att få till allt rätt.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du med sommarstuga avser en fastighet. Eftersom det i detta fall rör sig om försäljning av del i fastighet gäller de sedvanliga formkraven för att köpet ska anses giltigt. Dessa framgår av jordabalken och innebär först och främst att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling. Är ni inte överens om köpeskillingen för din del kan ni anlita en mäklare (eller flera, för att sedan utgå från medelvärdet). Vidare ska det i köpehandlingen ingå en viljeförklaring av dig som säljare om att andelen överlåts på köparen/köparna. Det är givetvis viktigt att fastighetsbeteckningen och andelens storlek, i ditt fall 1/3, anges. Slutligen ska handlingen skrivas under av både köpare och säljare (4 kap 1 § jordabalken).

Detta är dock endast grundkraven för att köpet ska anses giltigt. I köpehandlingen kan även andra villkor tas in. Här hittar du ett exempel på en mall som även innefattar en rad villkor som kan tas med, men köpekontrakt kan se ut på många olika sätt. Därför kan det även vara bra att ta kontakt med en jurist eftersom denne kan komma med synpunkter på vad som är bäst för just er situation.

Såvida ni inte avtalat om att ett handlande likt det du företagit ska leda till att samägaren inte har nyttjanderätt kan jag inte se hur de har rätt att vägra dig att nyttja fastigheten under tiden du fortfarande är ägare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”