Att bli utköpt från samägd sommarstuga

FRÅGA
Hej! Jag ska bli utköpt från en samäganderätt av en sommarstuga. Ska det vara en avsiktsförklaring eller är det köpekontrakt som gäller.Mina bröder vill förhala hela köpet.De påstår att jag inte har någon nyttjande rätt till stugan då jag flyttade över mina pengar från vår gemensam konto som alla tre äger 1/3 del av.Finns det någon bra mall som går att använda eller Ska jag ta i kontakt med en jurist för att få till allt rätt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du med sommarstuga avser en fastighet. Eftersom det i detta fall rör sig om försäljning av del i fastighet gäller de sedvanliga formkraven för att köpet ska anses giltigt. Dessa framgår av jordabalken och innebär först och främst att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling. Är ni inte överens om köpeskillingen för din del kan ni anlita en mäklare (eller flera, för att sedan utgå från medelvärdet). Vidare ska det i köpehandlingen ingå en viljeförklaring av dig som säljare om att andelen överlåts på köparen/köparna. Det är givetvis viktigt att fastighetsbeteckningen och andelens storlek, i ditt fall 1/3, anges. Slutligen ska handlingen skrivas under av både köpare och säljare (4 kap 1 § jordabalken).

Detta är dock endast grundkraven för att köpet ska anses giltigt. I köpehandlingen kan även andra villkor tas in. Här hittar du ett exempel på en mall som även innefattar en rad villkor som kan tas med, men köpekontrakt kan se ut på många olika sätt. Därför kan det även vara bra att ta kontakt med en jurist eftersom denne kan komma med synpunkter på vad som är bäst för just er situation.

Såvida ni inte avtalat om att ett handlande likt det du företagit ska leda till att samägaren inte har nyttjanderätt kan jag inte se hur de har rätt att vägra dig att nyttja fastigheten under tiden du fortfarande är ägare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (292)
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?
2021-10-01 Vad är skälig hyra?
2021-08-15 Går det att kräva hyra retroaktivt när avtalet inte anger någon hyra?

Alla besvarade frågor (96515)