Att bli delägare i en fastighet som ej är samboegendom

Jag är sambo sedan ett halvår tillbaka och har flyttat in i min pojkväns hus. Han står som ensam ägare. Nu står vi inför att ev bygga ut huset och min fråga är vad som är bäst för oss. Ska jag gå in som ägare och överta hälften av lånen eller ska min sambo fortfarande stå som ensam ägare och stå för skulderna själv? Det bör noteras att han har två barn sedan tidigare äktenskap. Vad händer vid dödsfall, separation? Vi vill ju båda känna oss trygga och inte äventyra att det ska bli ofördelaktigt för någon av oss. Vad råder ni oss att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När ni nu stadigvarande bor tillsammans är sambolagen http://lagen.nu/2003:376 (SamboL) tillämplig. Om ni skulle separera eller om någon av er skulle avlida skulle dess bestämmelser bli aktuella om ni inte har något samboavtal som säger att ingen bodelning ska ske.

En bodelning mellan sambos innebär att den egendom som är samboegendom ska delas lika om någon av parterna begär det, 8 § SamboL. Vad som utgör samboegendom anges i 3 § där det står att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. I ert fall så innebär detta att din sambos fastighet som han ägde innan ni blev sambos inte skulle ingå i en potentiell bodelning eftersom ni inte förvärvat den tillsammans. Även om ni gör en tillbyggnad på huset för gemensamt bruk har högsta domstolen sagt i rättsfallet NJA 2004 s. 542 (http://lagen.nu/dom/nja/2004s542) att tillbyggnaden ska ses som ett tillbehör till fastigheten och ändå inte utgöra samboegendom då den första sambon ägde fastigheten innan samboförhållandet inleddes.

Om ni skulle separera och du inte skulle stå som ägare skulle du alltså inte kunna ta del av värdet på fastigheten eftersom den inte skulle ingå i bodelningen. Om din sambo skulle avlida skulle du inte heller ha rätt till fastigheten eftersom du inte skulle ha någon övertaganderätt enligt 22 § SamboL. 22 § behandlar det faktum om en sambo vill överta den gemensamma bostaden som inte är samboegendom, men det gäller bara om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Om du gör ett ekonomiskt bidrag kan det hända att tillbyggnaden kan bli grund för dold samäganderätt. Rekvisiten för det är att det görs för gemensamt bruk, att du gör ett ekonomiskt tillskott och ni har en gemensam partsavsikt att bli samägare. Jag tror dock att det skulle bli svårt att visa i ert fall eftersom det antagligen skulle brista i det första rekvisiten. Det är alltså en väldigt osäker väg och inget jag skulle förlita mig på.

Om du skulle bli delägare i fastigheten skulle det aktualisera andra regler i exempelvis samäganderättslagen. Det skulle innebära att du får vissa rättigheter vad gäller fastigheten till exempel att du kan begära att fastigheten bjuds ut på offentlig auktion enligt 6 § SamägL. Det kan också tänkas att det hade blivit lättare att köpa ut resten av huset från dödsboet om din sambo skulle avlida.

Man kan alltså göra olika bedömningar om vad som är mest förmånligt beroende på vad man vill uppnå och vilka rättigheter man vill ha. Om du inte blir delägare i huset så står du utan rättigheter vad gäller det vid en potentiell separation, men jag lämnar det till er själva att göra bedömningen av hur ni vill gå till väga i slutändan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!


Matilda HellströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”