Att bevisa att ens barn inte begått brott

FRÅGA
HejMin son och tre kompisar de är alla 12-13 år har gjort inbrott i ett hus som ingen bor i. Det är ju klart ett brott i sig. Nu påstår ägaren att de stulit väldigt mycke saker från hust som de säger att de inte gjort. De är polisanmälda och polisen vill att vi lämnar in sakerna. Hur ska vi kunna bevisa att ungarna inte stulit något?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inleda svaret med att ta upp bevisningsfrågan. Sedan går jag kort in på vilka konsekvenser som barnens gärning kan medföra i ert fall.

Det är åklagaren (eller ägaren) som ska bevisa att barnen har stulit från huset

I svensk straffrätt är det åklagaren som ska bevisa att brott har begåtts. Denna princip följer av den så kallade oskyldighetspresumtionen (oskyldig till dess motsatsen är bevisad). Alltså behöver ni inte bevisa att något inte stulits, utan det är upp till polisen att utreda saken och ge åklagaren underlag för att kunna bevisa sitt påstående om att barnen stulit föremålen ifråga.

Det är förövrigt svårt att bevisa att man inte gjort något utan att kunna ge en alternativ förklaring till vad som hänt och i detta fall då bevisa att föremålen försvunnit på annat sätt, varför man inte kräver att den som står anklagad för brott ska bevisa sin oskyldighet.

Notera dock att åtal inte kommer att väckas mot barnen då de är under 15 år (1 kap 6 § brottsbalken). Detta innebär att någon åklagare med största sannolikhet inte kommer att blandas in. Frågan blir då om ägaren kommer vilja kräva skadestånd, varpå måste ägaren bevisa att det är barnen som orsakat vederbörandes skada (alltså att barnen är ansvariga för föremålens försvinnande).

Alltså är svaret på din fråga i denna del att ni inte behöver bevisa att barnen inte stulit något.

Barnen kan bli skadeståndsskyldiga för sin gärning

Barn som är 12-13 år är inte straffmyndiga (1 kap 6 § brottsbalken). Alltså kan barnen inte få någon straffpåföljd även om de skulle bedömas vara skyldiga till brott. Därför kommer det inte inledas någon förundersökning eller väckas åtal, och vidare kommer inga eventuella tvångsmedel vidtas.

Dock kan deras gärning medföra skadeståndsskyldighet (2 kap 4 § skadeståndslagen). Detta under förutsättningen att barnen anses vara ansvariga för föremålens försvinnande, alltså anses ha vållat den skada som ägaren har orsakats.

I och med barens låga ålder kommer den eventuella skadeståndsskyldigheten nedsättas, och om de anses ha saknat insikt om den skada deras handling inneburit kan skadeståndsskyldigheten helt och hållet falla bort (2 kap 4 § skadeståndslagen). Just i denna fråga är det dock svårt att ge ett mer konkret svara annat än att barnens eventuella skadeståndsskyldighet skulle komma att nedsättas

Lämnas sakerna in till polisen anses i de flesta fall skadeståndsskyldigheten fullgjord (kan variera beroende vad det är fråga om för föremål och dessas skick vid inlämnandet). Får polisen inte föremålen kan dock rätten (en domstol) i normalfallen meddela tvångsåtgärder eller säkerhetsåtgärder för att trygga betalningens fullgörande. Dock anses sådana tvångs- och säkerhetsmedel olämpliga att vidta mot barn, framför allt så pass unga som i detta fall. Det är därför osannolikt att några sådana åtgärder i ert fall kommer att vidtas.

Sammanfattning

Ni behöver inte bevisa att barnen inte stulit något. Skulle barnen bedömas vara ansvariga till föremålens försvinnande kan de inte dömas till straffpåföljd, men de kan bli skadeståndsskyldiga. Skadeståndet kommer dock i så fall att nedsättas, och lämnas sakerna inte in till polisen är det osannolikt att några särskilda åtgärder kommer att vidtas.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Erik Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88157)