Att bestrida en parkeringsanmärkning

2016-11-23 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag är präst i Svenska Kyrkan. I samband med att jag blev ombedd att närvara vid en dödsbädd då en kvinna låg inför döden och ville ha en präst närvarande fick jag en parkeringsbot "parkeringsanmärkning". Jag anser att det är nödvärn. Vilka grunder kan jag åberopa för att bestrida betalningsansvar? Tack på förhand!/ David
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund som används när ett brott objektivt sett har begåtts, men på grund av att det skett i nödvärn frias personen från ansvar. För att nödvärn ska föreligga måste det finnas någon av de följande grunderna enligt 24 kap 1 § 2 st brottsbalken här:

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse


Så länge ingen av dessa grunder föreligger kan nödvärnsrätten inte åberopas. Det finns vad jag kan se inget i din fråga som tyder på att något av dessa kriterier skulle vara uppfyllda, därav kan du inte använda nödvärnsrätten för att slippa din parkeringsbot.

Den andra ansvarsgrunden som kan användas för ansvarsfrihet är nöd här. För att denna ska vara tillämplig krävs att fara hotar liv, hälsa eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Trots att kvinnan var döende och att det säkert var väldigt viktigt för henne att ha dig där så är jag tveksam till det under de omständigheterna som du beskriver skulle föreligga nöd. Ett par praktiska exempel på nöd är t.ex. en individs rätt att slå sönder ett fönster för att kunna släcka en brand eller att ta någon annans båt för att rädda en person från att drunkna. Andra grunder som kan användas för att bestrida en parkeringsanmärkning är ju de faktiska omständigheterna, så som hur bilen var parkerad, hur länge och om skyltarna syntes ordentligt. Om dessa omständigheter vet jag för lite och kan därför inte uttala mig om huruvida du skulle ha framgång med att bestrida boten på de grunderna.

Sammanfattningsvis, nödvärn föreligger inte i denna situation. Den andra ansvarsfrihetsgrunden är nöd och även där är det enligt mig mycket tveksamt om du kommer ha framgång med ett bestridande på den grunden. Om du ändå vill bestrida parkeringsanmärkningen ska det göras i enlighet med 9 § i lag om felparkeringsavgift, här. Du ska i sådant fall göra en skriftlig anmälan till polismyndigheten som då tillsätter en utredning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (433)
2021-01-17 Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?
2021-01-15 Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?
2021-01-05 Hur överklagar man en parkeringsböter?
2020-12-31 Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (88149)