Att bedriva verksamhet i en bostadsrätt som privatperson

2016-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Om man som privatperson äger en bostadsrätt har man då rätt att bedriva verksamhet i denna. Eller kan jag hyra ut den till AB som betalar hyra och har den i sin verksamhet?Med vänlig hälsning// Cina Fredén
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrätt inte får användas till annat än det ändamål som den är avsedd för, se här. Eftersom det är en bostadsrätt så ska den användas som bostad. Lagen säger dock att om man avviker från ändamålet när man använder bostaden så får föreningen bara åberopa detta om användningen har betydelse för föreningen eller medlem i föreningen. Således kan en mindre verksamhet som inte påverkar eller stör andra vara okej.

Gällande uthyrning så får bostadsrätter hyras ut i andra hand men då måste bostadsrättsföreningen ge sitt samtycke till detta, se här.
Eftersom bostadsrätten egentligen inte får användas för annat ändamål än vad den är avsedd till, vilket jag i detta fall antar är en bostad, så kan styrelsen neka andrahandsuthyrningen till ett aktiebolag som vill bedriva verksamhet.

Att tänka på är även att det kan finnas en detaljplan i kommunen där man bestämt vad byggnaderna ska användas till vilket kan betyda att din bostadsrätt inte får användas som annat än bostad även från kommunens sida.

Hoppas du fick svar på din fråga.
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Svsret att lägenheten ska användas som bostad eftersom det är en bostadsrätt är inte hela sanningen. En bostadsrätt kan ju upplåtas med olika ändamål. Det vanligaste är naturligtvis att den nyttjas med ändamålet bostad. MEN en bostadsrätt kan också upplåtas som lokal med ändamålet näringsverksamhet.
2016-09-01 22:30
Kommentera
Relaterat innehåll