att avstå sin arvslott till efterlevande maken

2019-05-19 i Efterarv
FRÅGA
Jag och min bror tänkte ta ut en arvslott och dela på den och ta den andra delen när pappas nuvarande fru går bort ,är det rätt eller fel ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att du och din bror planerar att ta ut en av era arvslotter och dela på denna och låta den andra bli kvar hos er fars fru tills hon går bort, varpå ni delar på det efterarv ni får kvar. Jag utgår i mitt svar från att arvslotterna består av pengar.

Vad säger lagen?

Bestämmelser om arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). I 3:1 ÄB kan man utläsa att kvarlåtenskapen som huvudregel ska tillfalla den efterlevande maken men att den avlidnes bröstarvingar (som inte är bröstarvingar till den efterlevande maken) först ska få ut sin arvslott. Bröstarvingarna kan dock välja att avstå rätten att direkt få ut arvslotten och istället låta den gå till den efterlevande maken, detta framgår av 3:9 ÄB. Väljer man att göra på detta sätt har man rätt till ett efterarv när den efterlevande maken går bort, denna tar alltså över bröstarvingens arvslott med fri förfoganderätt, vilket i korthet innebär att hon får spendera och konsumera arvet, men inte testamentera bort det till egna arvingar. (3:2 ÄB).

Bedömningen i ditt fall

Som redogjorts för ovan är det fullt möjligt att avstå från sin arvslott till den efterlevande makens förmån för att sedan få ut ett efterarv när denna går bort. Om en av er tar ut arvslotten kan han till exempel skänka bort hälften till den som valt att avstå från denna eftersom det rör sig om hans egen egendom. När den andra av er får ut efterarvet från den efterlevande maken kan han göra samma sak.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80280)