Att avsluta leasingavtal i förtid

2019-03-01 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag undrar hur fungerar de om jag vill avsluta ett leasingavtal ? Har bilen på företaget och har haft bilen 1 år av 3 år. Hur gör man? Vad kostar det?Gick in med en kontantinstats på bilen så förstår den rycker och säkert mera där till men vill verkligen försöka lösa det på ett okej sätt utan att jag blir helt lurad!
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har leasat bilen via ditt egna företag vilket innebär att denna fråga är en avtalsrättslig fråga mellan två näringsidkare. Frågan är om och hur detta leasingavtal kan avslutas i förtid.

Leasing en blandning mellan ett kreditköp och långtidshyra. Leasing liknar till stor del ett kreditköp men är juridiskt sett långtidshyra, i detta fall hyra av lös sak. Det finns inga bestämmelser som reglerar innehåll av hyresavtal men avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar tillämpas för att besvara denna typ av frågor. Värt att poängtera är att avtalsrätten är till stor del dispositiv. Att avtalsrätten är dispositiv innebär att avtalsrätten kan avtalas bort eller åsidosättas och behöver därmed inte följas.

För att ta reda på om du har rätt att avsluta leasingen rekommenderar jag dig att kolla i ditt leasingavtal där det bör framgå om det finns möjlighet att avsluta leasingen i förtid. Huvudregeln är att ett avtal inte kan sägas upp i förtid och att den avtalade tiden ska löpa. Det finns dock möjlighet att säga upp leasingavtalet under förutsättningen att företaget som du ingått avtalet med samtycker till detta. Att säga upp ett leasingavtal i förtid kan dock innebära att det tillkommer vitesbelopp.

Sammanfattningsvis vill jag rekommendera dig att ta en ordentlig titt i ditt leasingavtal då detta är en fråga som oftast är reglerad i avtalet. I leasingavtalet bör det även framgå hur du ska gå tillväga för att säga upp avtalet i förtid. I andra hand rekommenderar jag dig att ta kontakt med det företag som du har ingått avtalet med för att på så viss inhämta information om möjligheter för uppsägning av avtalet i förtid samt eventuella kostnader för detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1143)
2019-07-20 Hur tolkar man ett avtal?
2019-07-19 Återkallelse av fullmakt
2019-07-18 Är säljaren bunden av priset som angetts i annonsen?
2019-07-11 Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

Alla besvarade frågor (71226)