Att anmäla någon för diskriminering vid en arbetsintervju

2020-08-26 i Trakasserier
FRÅGA
Hej!Jag var på en arbetsintervju där den som intervjuade mig frågade rakt ut om jag hade ADHD och att det står på pannan att jag har det. Hade även tidigare berättat att jag ville bli barnmorska. Detta tog han upp i slutet av intervjun och sa: "men hur har du tänkt att bli barnmorska när du har ADHD, kommer du dra ut ungen genom att dra i håret och huvudet om barnet inte vill komma ut?"Jag undrar vad jag har för val, hur kan jag gå tillväga för att eventuellt "anmäla" honom?Mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förklara vad du kan göra inleder jag svaret med att kort utreda vad för brott eller lagkränkning du blivit utsatt för. Vidare går jag in på vilka åtgärder du kan vidta.

Har du blivit diskriminerad?

Det är förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera någon som söker arbete (2 kap 1 § 1 st p 2 diskrimineringslagen). Har någon missgynnats på grund av exempelvis en funktionsnedsättning i samband med ansökan om jobb har denne blivit diskriminerad (1 kap 4 § p 1 diskrimineringslagen).

Avgörande är om den utsatta ifråga har missgynnats i jämförelse med någon annan i en jämförbar situation, och att missgynnandet grundar sig i en viss diskrimineringsgrund såsom en funktionsnedsättning etc (diskrimineringsgrunderna definieras i 1 kap 5 § diskrimineringslagen).

Missgynnandet kan vara att du t ex inte fick jobbet eller att du fick sämre arbetsvillkor än andra anställda osv. Eftersom ADHD anses utgöra en funktionsnedsättning och arbetsgivaren direkt påtalat detta tillstånd finns en klar koppling till funktionsnedsättningen och det eventuella missgynnandet.

Det är därför ytterst sannolikt att du blivit utsatt för direkt diskriminering.

Klart fall av trakasserier

Om en någon uppträder värdighetskränkande mot en anställd eller någon som söker arbete och det har koppling en diskrimineringsgrund är det fråga om trakasserier. Trakasserier utgör en annan typ av diskriminering (1 kap 4 § p 4 diskrimineringslagen).

Jag påpekade ovan att ADHD utgör en diskrimineringsgrund i form av funktionsnedsättning. De uttalanden som arbetsgivaren gjort är enligt min mening klart värdighetskränkande. Det räcker att uttalandena är oönskade och upplevs som kränkande av den utsatta.

Du har alltså klart blivit trakasserad.

Hur går du vidare med saken?

För att gå vidare med saken kan du i första hand gör en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta gör du enkelt via DO:s hemsida på do.se. Anser DO ditt ärende värt att utreda kan DO vidare med ditt medgivande föra talan mot arbetsgivaren och hjälpa dig få den ersättning du har rätt till pga diskrimineringen (6 kap 2 § diskrimineringslagen och 5 kap 1 § diskrimineringslagen).

Det är dock sällan DO tar enskilda ärenden så pass långt. Därför kan du också själv väcka talan mot arbetsgivaren ansöka om stämning på arbetsgivaren hos arbetsdomstolen (4 kap 8 § lag (1974:371) om rättegång i arbetstvister). Detta ska göras skriftligt och utförligt ange på vilken grund du anser dig blivit diskriminerad samt vad du vill uppnå med talan, alltså att exempelvis vill ha ersättning. Vill du väcka talan rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist för att bäst ta tillvara dina intressen vid en rättegång. Du kan boka tid med en av våra jurister genom https://lawline.se/boka.

Sammanfattning

Att du blivit utsatt för diskriminering är relativt uppenbart. Det du kan göra är att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen för att eventuellt få en utredning till stånd. Vidare kan du själv väcka tala genom stämning hos arbetsdomstolen. För att detta ska gå rätt till rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (76)
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?
2020-12-23 Har arbetsgivare en laglig skyldighet att polisanmäla sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (91410)