Att ändra folkbokföringsort

FRÅGA
Hej! Jag har en väninna som bor på annan ort än sin mamma.. Kan hon skriva sig hos henne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Lagen som reglerar ditt ärende heter Folkbokföringslagen och du hittar den HÄR.

Det följer av 6 § att din väninna ska vara folkbokförd där hon bor. Hon anses bo där hon tillbringar sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) enligt 7 §.

Om din väninna endast temporärt bor på annan ort än sin mamma kan hon anses bo hos sin mamma enligt 8 § och kan således skriva sig hos sin mamma.

Folkbokföringen är viktig för att avgöra i vilken kommun din väninna ska betala skatt, avgöra rätt till bidrag och andra förmåner samt var hon får rösta.

Rätt adress i folkbokföringen innebär också att hon får posten till sin bostadsadress och att myndigheter och andra viktiga aktörer i samhället har hennes riktiga adress. Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida som du hittar HÄR.

Om din väninna inte bor hos sin mamma bör hon inte folkbokföra sig där. Att lämna felaktiga uppgifter i folkbokföringsärenden kan vara straffbart enligt förarbeten till lagen (Prop 1990/91:153 s. 107). Att göra en felaktig folkbokföring kan därför komma att anses som osant intygande, vilket är ett brott enligt 15 kap. 11 § Brottsbalken.

Om din väninna vill ändra sin folkbokföringsort finns HÄR en länk till skatteverkets tjänst ”Flyttanmälan”.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta Lawline igen om du har fler frågor.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (704)
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?
2020-06-29 Kan en dörrvakt neka mig tillträde?

Alla besvarade frågor (81741)