Åtgärdsföreläggande av en hyresvärds underhållsplikt

2017-04-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Jag bor i en lägenhet i en av 5 byggnader som för närvarande ägs av 2 män. Fastigheterna byter ägare ofta och vi hyresgäster får bara precis vad vi har rätt till, förutom nu. Sedan de nya ägarna så är här inget som åtgärdas.Jag tänkte lista en del problem vi har och undrar hur man går tillväga för att få en rättvis hyra/få rätt på problemen.Soprummet är ofta överfyllt och alla soptunnorna är mögliga.Vi har två tvättmaskiner och en torktumlare varav en tvättmaskin funkar, torktumlare och en tvättmaskin har varit sönder flera månader.Problem i folks lägenheter åtgärdas inte, bland annat ett fruktansvärt sönderfallet och mögligt badrum, fönster som inte går att öppna, hål i väggar där möss kommer utspringandes...Vi har ingen vaktmästare, ingen trädgårdsskötsel (stor gemensam utegård) vi får trappstädning ibland då en av hyresgästerna gör det svart med avdrag på hyran. Ingen snöskottning osv..Man får ingen eller liten kontakt med ägarna och här är inga kontaktuppgifter någonstans. De flesta hyresgäster vet inte vem som äger och hur man tar kontakt, ingen hemsida eller liknande..Jag lyckades hitta deras telefonnummer och smsar dem ibland, sällan jag får svar. När jag får svar så är det i likt med "vi ska kolla på det"Här är många brister och ingen man kan prata med, ingen som fixar problemen åt oss. Min misstanke är att dem försöker dra in massa hyror utan att ta han om fastighet och gäster så länge som möjligt, för att sedan sälja vidare..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.

Hyresvärdens underhållsplikt

Hyresvärden är ansvarig för underhållet av lägenheten, 12 kap. 15 § Jordabalken (här) samt över gemensamma utrymmen (t.ex. soprum, trapphus, tvättstuga) på så sätt som det är avtalat, se 3 st. i den ovan nämna bestämmelsen (här). Vad gäller ansvaret för gemensamma utrymmen hänvisar bestämmelsen till 12 kap. 9 § Jordabalken (här). Utrymmet ska tillhandahållas i sådant skick som är allmänt uppfattat som brukbart för det avsedda ändamålet. Detta kan det dock avtalas om.

Åtgärdsföreläggande

I 12 kap. 16 § Jordabalken (här) förtydligas hyresvärdens ansvar att åtgärda vissa brister i lägenheten under hyrestiden. Bestämmelsen hänvisar tillbaka till 12:10-12 §§ Jordabalken (här) för att klargöra vilka olika åtgärder som hyresgästen kan vidta i dessa situationer. Hyresgästen kan således kräva nedsättning av hyran eller, om bristen är av väsentlig betydelse, säga upp avtalet och få ersättning för den skada denne lider därav. Rätten att erhålla nedsättning av hyran vid intrång i hyresrätten på grund av hyresvärden arbete med att avhjälpa brist kan avtalas bort, 12 kap 16 § 3 st. Jordabalken (här).

De situationer som tas upp i 12:16 1 st. Jordabalken (här) för att förtydliga att hyresvärden är skyldig att åtgärda en brist och hyresgästens rätt att nyttja en viss påföljd:

Om lägenheten skadats under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skada.Om hyresvärden, vid bostadshyra, brister i sitt ansvar att tapetsera, måla om och utföra andra sedvanliga reparationsarbeten med skäliga tidsmellanrum. Om hinder eller men uppstår i hyresrätten utan att hyresgästen är vållande. Om en myndighet lämnar ett beslut som inte grundats på hyresgästens vållande. Beslutet måste dock ha lett till någon form av åtgärd i enlighet med beslutet innan hyresgästen har rätt att vidta någon åtgärd.

En ansökan hos hyresnämnden om ett åtgärdsförläggande som tilldelar hyresvärden att avhjälpa bristen, är möjlig för hyresgästen enligt 12 kap. 16 § 2 st. Jordabalken (här). I samband med att hyresnämnden utfärdar ett åtgärdsföreläggande bestäms en tid inom vilken hyresvärden måste ha åtgärdat bristen. Är inte bristen åtgärdad inom den angivna tiden blir hyresvärden skyldig att betala vite (böter). Kravet för att en hyresgästs ansökan om åtgärdsföreläggande ska bifallas (godkännas) är att bristfälligheten medför men i hyresgästens nyttjanderätt som inte anses vara obetydlig. För att en ansökan ska bifallas måste hyresgästen som ansöker om föreläggandet bevisa att en brist föreligger. Ett åtgärdsföreläggande kan ges även för gemensamma utrymmen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Med vänlig hälsning,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2015)
2021-07-28 Andrahandsuthyrning vid studier på annan ort
2021-07-28 Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.Uppsägning av hyresavtal innan tillträde.
2021-07-27 Uträkning av 3 månaders uppsägning
2021-07-27 Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?

Alla besvarade frågor (94327)