Åtgärder vid störningar i hyresrätt

Jag blir störd varje dag kväll natt av mina grannar som har ett barn med diagnos, störningarna är omfattande och mest på nätterna, 22 till 4- 5. Dem vill inte försöka dämpa ljud och bryr sig inte, hyresvärd vill inte hjälpa mig, jag vill bo i lung o ro kunna sova på nätterna och gå till mitt jobb på morgonen, vem kan hjälpa mig? Vad kan jag göra? Och vad måste hyresvärd göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga så tolkar jag det som att du bor i en hyresrätt och likaså dina grannar, det är då Jordabalkens (JB) 12 kapitel som gäller, den s.k. hyreslagen, som gäller mellan hyresvärd och hyresgäst.

En hyresgäst har som skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar till sådan grad att det kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (12:25 JB). Även i övrigt ska hyresgästen iaktta det som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Lättare störningar kan givetvis förekomma i ett bostadshus utan att det kan åtgärdas, då vissa former av störningar får anses kunna tålas. Det finns generellt dock en strängare syn på störningar som förekommer nattetid då det kan störa de boendes hälsa och boendemiljö om det påverkar deras möjligheter till sömn.

Primärt finns det en skyldighet för hyresvärden att ge hyresgästen som stör en tillsägelse för att denne ska vidta åtgärder för att störningarna ska upphöra, om störningarna är så omfattande att de ej bör tålas. (12:25 2st JB). Om störningarna ej upphör efter tillsägelse av hyresvärden så finns en möjlighet för hyresvärden att förverka hyresrätten, vilket gör att hyresavtalet upphör att gälla (12:42 1 st. 6p).

Om din hyresvärd inte vidtar åtgärder och hyresgästen inte heller själv lyssnar när du pratat med denne så finns en möjlighet för dig att vända dig till Hyresnämnden och driva ärendet själv. Hyresnämnden kan, om störningarna är tillräckligt allvarliga, besluta att hyresvärden ska vidta åtgärder för att störningarna ska upphöra. För din egen skull kan det vara bra att dokumentera störningarna, så som att skriva ner tider och omfattning av störningarna, för att lättare kunna återge dessa. Det kan eventuellt även finnas möjlighet till nedsättning av hyran för den period som störningarna pågår räknat från din anmälan om störningarna till hyresvärden. Om du är medlem hos Hyresgästföreningen kan de hjälpa dig att göra en bedömning av huruvida du skulle kunna ha framgång med ditt ärende.

Om du har tillgång till en störningsjour på den ort där du bor kan det även vara bra att veta att man kan höra av sig till dem när störningen pågår. De åker ut och gör en bedömning av ljudet och kan knacka på hos hyresgästen och be dem dämpa sig. De rapporterar även till hyresvärden.

Lycka till och behöver du vidare juridisk rådgivning så kan du även kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”