Åtgärder vid byggnadsnämndens dröjsmål om bygglovsbeslut?

2017-02-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag får inte mitt bygglov godkänt, vi får inga konkreta svar från Bygglovshandläggaren om varför, vi har skickat in kompletteringar säkert 15 ggr men hon ber om nya ritningar från nya arkitekter hela tiden. Vad gör man ? Det gäller en byggnation av ett tvåplanshus inom detaljplan på min tomt i Haninge, Stockholm.
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Enligt 9:23 plan- och bygglagen ( här ) ska byggnadsnämnden meddela beslut om byggnadslov inom tio veckor från det att fullständig ansökning kom in till nämnden och tidsfristen får om nödvändigt förlängas med tio veckor till. I ditt fall verkar byggnadsnämnden inte meddela beslut på grund av att den anser att en fullständig ansökan inte kommit in (eftersom kompletteringar begärs). Som myndighet har byggnadsnämnden enligt 4 § förvaltningslagen ( här ) en sk serviceskyldighet som innebär att den ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. I detta ligger att byggnadsnämnden på ett mer konkret sätt ska förklara för er vilka dokument/kompletteringar ni måste skicka in. Av 7 § förvaltningslagen ( här ) framgår vidare att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Utifrån dessa regler finns det mycket som talar för att byggnadsnämndens handläggning är bristfällig. Dessvärre finns ingen dröjsmålstalan eller liknande när det gäller bygglovsärenden. Det du kan göra är att anmäla byggnadsnämnden till JO (som utövar tillsyn över myndigheter). Läs vidare på JO:s hemsida https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/ .

Skulle du lida ekonomisk skada på grund av byggnadsnämndens långsamma handläggning kan eventuellt skadestånd utgå (3:2 skadeståndslagen här ). I sådant fall rekommenderar jag att ni vänder er till en erfaren jurist, vilket enkelt kan bokas här: http://lawline.se/boka

Hoppas svaret är till hjälp!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (588)
2021-01-18 Rättegångskostnader under pågående LVU -vård
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (88243)