Åtgärder vid bristande radonmätning

2019-04-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Fick nyss höra via vissa grannar att bostadsrättsföreningen genomfört en radonmätning, som har nyligen avslutats. Min lägenhet, som är direkt på markplan, har inte inkluderats i mätningen. Styrelsen har inte gett mig info om varför. Radonmätningen har administrerats av en vicevärd (privat firma) i föreningen. Radonova är anlitad för själva avläsningen, enl info jag fått.1. Är radonmätning lagstadgad (enligt vilken lag / § ?)? Ny lag 2018? När är Brf är skyldig att göra mätningen? 2. Vem ansvarar för att mätningen är rätt gjord i föreningen så att årsmedelvärdet blir korrekt? Vem kontrollerar att den är rätt gjord, dvs att föreningen har använt rätt metod??3. Mina rättigheter/skyldigheter i sammanhanget?Måste bekosta en egen, privat mätning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller radonmätning är det bostadsrättsföreningen som är ansvariga för att din bostad inte överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3 (enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer). Detta regleras i 9 kap 9§ Miljöbalken som säger att ägaren (Brf) ska se till att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer samt att de ska vidta åtgärder för att förhindra och undanröja detta. Det är därmed din bostadsrättsförening som ska bekosta och genomföra mätningar samt se till att halterna är kontrollerade samt ansvarar för en eventuell sanering. Du ska därmed inte själv behöva bekosta en sådan mätning.

En radonmätning ska helst göras under eldningssäsong, dvs mellan 1 oktober och 30 april. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska en mätning ske i alla lägenheter med direkt markkontakt utan källare samt i minst 20% av resterande lägenheter. Är det så att din lägenhet på markplan har direkt kontakt med marken borde den därmed ha mätts.

Det är din kommun som har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken. Det är dit du kan vända dig för att kräva att din bostadsrättsförening genomför en radonmätning samt att de vidtar eventuella åtgärder.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra jurister för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1031)
2020-05-31 Vad kan man göra om säljaren drar sig ur försäljningen efter att vi vunnit budgivningen?
2020-05-31 När får en brf göra sig av med cyklar som ingen verkar äga?
2020-05-31 Störande grannar i bostadsrätt
2020-05-28 Hyra hyresrätt samtidigt som man står på en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (80615)