Åtgärder om handläggning försenas

2019-10-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Då jag efter 4 mån inte fått besked från FK om min sjukperiod är godkänd eller inte, undrar jag vad man kan göra?Bara fått höra att de utrett min SGI 2 ggr o att ärendet utreds..Så här länge!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med fråga!

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet och därav är förvaltningslagen tillämplig (som du hittar här) enligt 1 §. Det framgår vidare av 11 § att om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen. Frågan är då vad väsentligt försenat är. Det beskriva i förarbeten att förseningen ska vara av kvalificerat slag. Vid denna bedömning kan den tid som myndigheten i förekommande fall har angivit som normaltid för en viss ärendetyp tjäna som en utgångspunkt. Jag vet tyvärr inte vad som är normaltid för denna typ av ärende, men varje ärende är unik och det finns självklart faktorer som gör att handläggningen tar längre tid i det enskilda fallet.

Vidare framgår det av 12 § att om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Det framgår av din fråga att fyra månader har passerat. Du har då ingen möjlighet att begära att myndigheten ska avgöra ärendet. När sex månader passerat har du denna möjlighet. Om förseningen kan anses vara av kvalificerat slag så borde myndigheten höra av sig men det kan jag ej avgöra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (501)
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen
2020-02-23 Är rekvisiten i 4 § LVM kumulativa?

Alla besvarade frågor (77459)