FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist31/12/2019

Åtgärder mot umgängessabotage vid vårdnadstvist

Min exfru har efter en vårdnadstvist där hon inte fick det resultat hon ville anklagat mig för sexuella övergrepp och våldtäkt på våra gemensamma barn. Jag välkomnade en utredning då jag är oskyldig men nu när åklagare lagt ner utredningen efter att polisen haft samtal med barnen så vägrar hon ändå att låta mig få träffa mina barn. Hon säger att hon varken bryr sig om vad polisen eller åklagaren kommit fram till utan jag är visst skyldig och hon kommer inte låta mig träffa barnen. Enligt dommen i vårdnadstvisten så har jag umgänge med barnen varannan helg, vi har gemensam vårdnad. Jag vet att jag kan begära verkställande av dom i vårdnadstvist målet men i verkställande ärenden så har man varken rätt till rättshjälp eller rättsskydd vilket gör det en nästan omöjlig väg för mig att ta. Kan jag istället stämma henne för umgängessabotage?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en domstol har att ta ställning till en fråga rörande vårdnaden om ett barn skall enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken (se här) barnets bästa vara vägledande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fokus läggas vid risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar och barnets behov av en nära och göd kontakt med båda föräldrarna och även.

Högsta domstolen har i praxis (se här) uttalat att den situationen att den ena vårdnadshavaren aktivt motverkar all möjlighet till umgänge mellan den andra vårdnadshavaren och barnet är en faktor som talar för att vårdnaden bör överflyttas till den vårdnadshavare som nekas umgänge. Förekommande umgängessabotage är således en faktor som domstolarna beaktar vid vårdnadsfrågor om du skulle stämma din exfru för vårdnaden om era barn.

Det finns även en möjlighet att polisanmäla för brottet egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § brottsbalken (se här) förutsett att barnen är under 15 år. Förutsättningen är att en gemensam vårdnadshavare utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Vid bedömningen om brott har begåtts ska avskiljandet ha skett med avsikt att barnet varaktigt ska skiljas från den andra vårdnadshavaren. Så kan vara fallet om barnet hålls oåtkomligt för den andra vårdnadshavaren eller annars hålls dolt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl OscarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?