Åtgärder mot långsam handläggning?

2021-08-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har en enkel fråga. Mitt ärende gällande Försäkringskassan har varit hos Förvaltningsrätten sedan 31:e oktober 2019. Det första som stod var mellan 12-15 månader, jag skickade ett mail efter 14 månader till Förvaltningsrätten och svaret var då 15-17 månader, svaret efter det var 17-19 månader. I maj hade 19 månader gått och svaret enligt mitt mail då var att de bakar ihop båda mina ärenden och mitt andra ärende är samma sak fast 3-4 månader senare. Svaret var att när domen fattas snarast. Jag tycker att det är ett dumt svar och undrar hur lång tid sådana ärenden får ta. Nu har jag väntat i snart 22 månader och vid en annan rättegång för rån eller misshandel osv. brukar det inte ta 22 månader. Mitt ärende handlar bara om sjukersättning som jag har rätt att få.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt § 9 i förvaltningslagen (FL) ska handläggningen i ett ärende vara enkelt, snabbt och kostnadseffektiv, utan att rättssäkerheten eftersätts. Om detta skyndsamhetskrav inte följs kan den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Vad som gäller för dig

Försäkringskassan har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Om de väljer att avslå din begäran kan du anmäla en sådan försening till Justitieombudsmannen (JO), annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96402)