Återtagande av stulen egendom

Hej

Gällande återtaga gods på färsk gärning inom 24 timmar.

EX: Om jag har en cykel och ställer den utanför min bostad och efter att ha varit inne i bostaden 5 minuter

återvänder till cykeln och ser då att cykeln är stulen vad får jag göra.

jag vet tidpunkten för stölden. Om jag då säg 10 timmar efter jag upptäckte stölden ser min cykel

stå låst i ett cykelställ inne i stan, får jag då återtaga cykeln genom att själv klippa låset.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom frågan rör tillägnande av en cykel som tillhör annan med uppsåt att behålla den, vilket är ett brott, så kollar vi på Brottsbalkens bestämmelser (BrB).

Huvudregeln är att du inte får lov att återta din stulna cykel

Som utgångspunkt får du inte lov att ta tillbaka din cykel. Skulle du klippa upp låset och återta cykeln riskerar du att åtalas för självtäkt, vilket är ett brott och resulterar i böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 9 § brottsbalken).

Undantag när det gäller återtagande av egendom på färsk gärning

Det du refererar till som "återtagande av gods å färsk gärning" är ett exempel på så kallad laga självtäkt. Det innebär att du får lov att ta tillbaka cykeln, om det sker i samband med att du fått cykeln stulen, eller upp till 24 timmar efter stölden. Detta framgår av Brottsbalkens promulgationslags (BrP) 14 § första styckets första punkt, som i sin tur hänvisar till 16 § första stycket sjätte punkten i SFS 1864:11 s. 101 (Kungl. Maj:ts förordning om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall). Det är viktigt att skilja mellan begreppen "på bar gärning" som används i exempelvis rånsammanhang och "på färsk gärning" som används vid exempelvis laga självtäkt, vilket är betydligt bredare än det förstnämnda. Med begreppet "på bar gärning", menas att återtagandet ska ske på brottsplatsen, efter ett kontinuerligt förföljande av gärningsmannen eller innan någon längre tid har förflutit från det att stölden ägde rum. I ditt fall, vid laga självtäkt, där begreppet "på färsk gärning" används, så innebär det att du i princip har rätt att ta tillbaka din cykel när som helst inom 24 timmar, oavsett vad som har hänt däremellan, exempelvis även om personen som stal din cykel har sålt den vidare till en icke ont anande köpare (14 § första stycket första punkten BrP).

Mitt råd blir att så fort som möjligt kontakta polisen

Har du utsatts för en cykelstöld är mitt råd att så fort som möjligt kontakta polisen, antingen via telefon på telefonnummer 114 14, deras hemsida eller genom att besöka en polisstation. Det är inget krav att anmäla brott, men det är oftast en nödvändighet för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. På polisens hemsida kan du även läsa mer om hur du ska gå tillväga när du blivit utsatt för exempelvis en cykelstöld. Det är sedan upp till polisen att beslagta cykeln och återge den till dig, förutsatt att du kan styrka ditt ägarskap. Det kan även vara bra att kontakta ditt försäkringsbolag. Men som sagt har du rätt att återta din stulna cykel inom 24 timmar, om du, exempelvis som i ditt fall, påträffar den på stan senare samma dag, och även om det innebär att du är tvungen att klippa upp ett lås. Det sönderklippta låset kan dock resultera i att andra brott aktualiseras.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”