återtagande av saker i andras hem

2019-12-09 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Om en person går in i min lägenhet som jag har gett en nyckel till och hämtar saker som tillhör hen och sedan lämnar nyckeln i brevinkastet utan min vetskap, kan det klassas under hemfridsbrott? Jag hade aldrig sagt eller skrivit att hen inte får gå in i lägenheten, men den frågade inte heller innan den gick in. Vill gärna veta vilka rättigheter jag/hen har. Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du har valt lawline med din fråga!

Rekvisitet för hemfridsbrott går som följande:

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år

För att det ska utgöra ett brott krävs vidare att alla rekvisit är uppfyllda. Det är viktigt för att tillse rättssäkerhet. Rekvisiten i hemfridsbrott är olovligen intränger, annan har sin bostad.

Om du inte gav lov till hen att gå in i den lägenhet,och lägenheten heller inte är hens samt att hen vet det utgör hemfridsbrott.

I och med att hen tog hens grejer från din lägenhet kan en annan brottstyp vara aktuell: Tillgreppsbrott.

Närmast till hands är nog 4:8 i kombination med 4:9 Bbrb;Egenmäktigt förfarande (4:8) samt självtäkt. Det innebär kort att om någon olovligen tar något från någon annans besittning, oavsett huruvida de är de rättmätiga ägarna eller inte, så är det ett brott.

På den civila sidan så kan det finnas möjligheter för skadestånd genom skadeståndslagen, specifikt kränkning, 2:3 skL. Vilket innebär en möjlighet att få ersättning för den kränkningen brottet har inneburit genom ett ideellt skadestånd.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82647)