Återtagande av gåva

Min far och hans fru har gett bort ett hus som är värd 1,7 miljoner till deras två söner allt för att göra mig arvlös kan jag göra nåt den dag min far dör för att få mitt arv alltså värdet på huset

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om arv hittar du i ärvdabalken, (här).

Ifall inget annat framgår presumeras din fars gåva vara ett förskott på dina halvsyskons arv (6:1 ÄB). Undantaget är ifall din far tydliggjort, exempelvis i sitt testamente, att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Förskott på arv är annars presumtionen, vilket innebär att gåvor under barnens livstid räknas av på deras arv.

Ifall det är tydligt att gåvan inte ska ses som förskott på arv finns en regel som avser så kallade "skengåvor" (7:4 ÄB). Denna regel om förstärkt laglottsskydd brukar exempelvis tillämpas då en förälder ger bort ett hus, men fortsätter bo i det genom att upprätta ett mycket fördelaktigt hyresavtal med gåvotagaren för att minska ett barns laglott. Av frågan framgår inte tillräcklig information för att avgöra ifall regeln skulle gå att tillämpa i ditt fall, men den praktiska konsekvensen skulle i så fall vara att gåvan likställs med ett testamente. Detta innebär att husets värde räknas in i dödsboet, vilket gör att din arvslott blir värd mer. .

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Maia Bishop

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning