Återta stöldgods (självtäkt)

FRÅGA
För några år sedan blev min cykel stulen ur cykelrummet och igår såg jag den i ett annat cykelrum i samma hus. Jag har tillgång till nyckel till cykelrummet som cykeln finns i och av allt att döma är den olåst.Hur återtar jag min stulna cykel på ett korrekt sätt för att undvika självtäkt?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Den som olovligen rubbar annans besittning för att själv taga sig rätt, döms för självtäkt, enligt 8:9 BrB (här). Att du har äganderätten till cykeln spelar ingen roll. Om gärningen är "färsk", dvs. att ägaren till egendomen tar gärningspersonen på bar gärning, får ägaren återta sin egendom utan att riskera att dömas för självtäkt. I ditt fall kan gärningen inte anses vara färsk, därför måste du polisanmäla stölden och underrätta dem var cykeln är och låta polisen utföra sitt arbete.

Hoppas detta svar till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82779)