Återta övergivet hyresobjekt

2020-10-04 i Hyresrätt
FRÅGA
min hyresgäst har övergett huset som hon hyr,har inte bott där sen 18e augusti.kan jag återta bostaden omedelbart? och hur går jag tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Överger hyresgäst bostaden har hyresvärden rätt att omedelbart återta den (12 kap. 27 § Jordabalken). Jag kommer i mitt svar dela upp frågan i två delar, vi vill veta huruvida hyresrätten är övergiven och också hur du i sådana fall ska gå tillväga för att återta den.

När anses en hyresrätt vara övergiven?

Enligt förarbetena till lagen som reglerar hyresavtal sägs att ett hyresobjekt ska anses vara övergivet när "det av omständigheterna i det enskilda fallet framgår att hyresgästen ej längre nyttjar lägenheten och inte heller avser att återupptaga nyttjandet" (prop. 1973:23 s. 139 ).

Omständigheter som talar för att hyresgästen övergett hyresobjektet kan vara att hyran inte har betalats, att hyresgästen inte har synts till, att el och vatten varit avstängt en tid eller att hyresgästen har flyttat dina möbler. Det kan även vara lämpligt att kolla om hyresgästen har ändrat folkbokföringsadress. Alla dessa kriterier måste inte vara uppfyllda men de är omständigheter som talar för att bostaden är övergiven.

Kan det inte antas att lägenheten är övergiven så måste du ta till med uppsägning och vräkning innan du kan återta lägenheten.

Hur går hyresvärd tillväga för att återta hyresrätten?

Du som hyresvärd återtar hyresobjektet genom att sätta dig i kontroll över det. Sätta dig i kontroll över hyresobjektet kan du göra genom att lämpligen byta lås om hyresgästen fortfarande har nycklar. När du sätter dig i kontroll över det övergivna hyresobjektet upphör med automatik hyresförhållandet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1987)
2021-06-23 Betala hyra där man är folkbokförd
2021-06-22 Ohyra i hyresrätt
2021-06-22 Vart vända sig vid tvist med hyresvärd?
2021-06-22 För varmt i en hyreslägenhet

Alla besvarade frågor (93333)