FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB17/03/2015

Återta besittning på egen hand

hej!

Jag har flyttat in i min lägenhet i december och märkte för tre veckor sen att min granne har tagit mitt tomma förråd när jag ville lägga in sakerna i. Det står på mitt kontrakt att det är mitt källarförråd. Jag har kontaktat grannen men hon vägrar tömma förrådet. Jag har kontaktat hyresvärden och de lovade ställa krav på henne att tömma den genast. Det gjorde hon inte. Jag ska föra det vidare till hyresgästföreningen. Men min fråga är: Får jag klippa låset och lägga in mina saker i den? Kommer jag bryta mot lagen om jag gör detta?

Lawline svarar

Tack för din fråga!

Det din granne har gjort i form av att sätta lås på din egendom med syftet att hindra dig tillträde är ett typiskt fall av egenmäktigt förfarande, vilket är straffbart i enlighet med 8 kap 8 § brottsbalken och kan utge böter eller fängelse upp till sex månader för gärningsmannen.


Om du utsätts för detta får du endast återta besittningen, det vill säga klippa upp låset, om det är en färsk gärning. Det vill säga i ditt fall torde så vara om du hade sett grannen göra det och då omedelbart klippte låset, vilket tyvärr inte verkar vara aktuellt scenario.

Om du således klipper låset trots att det inte är en färsk gärning gör du dig skyldig till självtäkt, regleras i 8 kap 9 § brottsbalken, vars straff innebär böter eller fängelse upp till sex månader. Återtagandet måste ske från polis, kronofogdemyndighet eller annan behörig myndighet som du således får göra varse om detta förhållande.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare