Återta asylansökan och möjligheter till uppehåll p.g.a. anknytning

2017-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Kan man återta sin asylsökande och gifta sig med en svensk medborgare och ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning? Måste jag lämna landet? Jag har inget pass då jag flydde mitt land utan pass. Så hur kan jag bli skickad tillbaka dit? Kan inte åka tillbaka till mitt land då avrättning väntar på mig. Anledning till att återta min asylansökan är bara den långa väntetiden och i och med att jag bor med min svenska sambo så undrar om det går att få stanna i landet genom giftemål.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan återta din asylansökan och istället ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning samt att du även undrar över möjligheterna att få stanna i Sverige genom anknytning. Därför kommer jag dela upp svaret i två delar.

1. Möjligheter att återta sin ansökan
Man kan återta sin asylansökan, vilket också innebär att ärendet då avskrivs.
Som huvudregel fattar Migrationsverket ett avlägsnandebeslut om den som sökt asyl väljer att återta sin ansökan och i normalfallet ska alltså en hemresa bokas. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-05-04-Sa-manga-atertar-asylansokan---och-sa-manga-asylarenden-avskrivs.html

Det finns alltså risker med att återta din ansökan då det kan innebära att du måste åka till ditt hemland. Om du återtar din ansökan finns det en möjlighet att det kan tala för att ett skyddsbehov inte är nödvändigt. Att återta en asylansökan kan ses som att du önskar återvända hem, eller att situationen i ditt hemland inte är så illa. Vill du inte riskera att åka dit, kan det vara till nackdel att återta ansökan.


2. Möjlighet att stanna i Sverige på grund av giftermål
Om ditt ärende i asyl avskriva har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Enligt 5 kap. 3 § UtlL (Utlänningslag) kan man få uppehållstillstånd i Sverige på grund av sambo eller make enligt.
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag.
Det finns ett undantag i 5 kap. 18 § 5 punkten som säger att en utlänning kan enligt 5 kap. 3 § UtlL ansöka om uppehållstillstånd efter inresa, på grund av anknytning, om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Det måste då göras en skälighetsbedömning i det enskilda fallet och pröva om det inte är skäligt att kräva att du reser till ditt hemland för att ansöka där. Det görs då en skälighetsbedömning efter dina förutsättningar om det är skäligt eller inte att kräva att du ska åka tillbaka för att ansöka där. Detta är en bedömning som migrationsverket gör. Men som huvudregel kan man alltså inte göra denna ansökan efter en inresa till Sverige.

Observera dock att det finns andra krav på att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning än det gör när man söker asyl. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om du ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning så som sambo ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att din sambo kan försörja både dig och sig själv, samt att hen har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.
Vad är då försörjningskravet? Din sambo måste då visa att hen har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är, men om man utgår från att ni två sammanbor utan barn är normalbeloppet 7820 kronor för ett sammanlevande par efter avdragen boendekostnad. Detta förutsätter alltså att det kan visas att inkomsten är både regelbunden och uppfyller försörjningskravet.
Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Sammanfattning
Att återta din ansökan kan innebära risker för dig om du inte vill återvända till ditt hemland. Att återta asylansökan kan tala för att ett skyddsbehov inte föreligger och därav kan du tvingas åka till det landet. Det finns en möjlighet för dig att ansöka uppehållstillstånd på grund av anknytning till din sambo. Beroende på migrationsverkets bedömning kan du behöva göra denna ansökan från ditt hemland innan inresa, men det finns även en möjlighet att söka ifrån Sverige om det inte är skäligt att kräva att du åker tillbaka. Att ansöka uppehållstillstånd på grund av anknytning har även en del krav som din anknytningsperson ska uppfylla för att kunna försörja dig. Att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning är inte heller en lätt process.

Svaret är lite oklart då det helt beror på hur migrationsverket bedömer din enskilda situation, men jag hoppas att detta svaret gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1223)
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?
2021-09-07 Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?
2021-09-06 Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?
2021-09-05 Har migrationsverket en tidsfrist för begäran om att avsluta ett ärende?

Alla besvarade frågor (95665)