Återkravsrätt och olovligt förfogande av felaktigt utbetalda pengar

FRÅGA
Hej! Överförde 8000kr i handpenning på en vara på en internetannons till ett personnummerkonto. Dagen efter gick det inte att få tag i personen på det telefonnummer han lämnat. Via personnumret fick jag tag i han och han erkänner i sak att han tagit emot pengarna på sitt konto och att det är mina. Däremot hävdar han att han inte har gjort den falska annonsen på husvagnen. Han lovar flertalet gånger att skicka tillbaka pengarna men gör aldrig detta. Jag har flera inspelningar med honom på telefon där han erkänner att han har mina pengar och att han "håller på dem" och inte tänker skicka tillbaka dem ännu. Detta är nu ett år sedan. Polisen har lagt ner förundersökningen då de inte kan bevisa bedrägeri och att det är han som har satt in annonsen. De har gjort en del efterforskningar och förhört honom.Kan inte olovligt förfogande eller någon annan rubricering vara aktuell om de inte kan bevisa att det är han som har satt ut annonsen? Han besitter ju fortfarande (?) mina pengar???
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga lagstadgade regler om att en mottagare ska betala tillbaka felutbetalda pengar. Däremot har det i praxis blivit fastställt att det finns en skyldighet att betala tillbaka pengar som man fått av misstag. Ett undantag till detta är om man är i god tro, ex. om man inte märkt att man fått pengarna och använt dem, ex. kan det handla om att man får lite för mycket i lön och inte noterat det. I det här fallet så har mottagaren själv erkänt att han vet om att det inte är hans pengar, han är alltså sannolikt inte i god tro.

Det mottagaren skulle kunna gjort sig skyldig till när han vägrar återlämna pengarna är olovligt förfogande (se brottsbalken 10 kap. 4 §). När han vägrar återlämna din egendom berövar han dig rätten till den även om han inte har tagit ut eller spenderat pengarna.

Om polisen redan räknat bort olovligt förfogande pga. något som jag inte känner till så kan du ändå stämma mottagaren av pengarna civilrättsligt med återkravsrätt genom principen om condictio indebiti som grund. En civilrättslig process innebär dock alltid en ekonomisk risk eftersom den förlorande parten oftast får stå för den andra partens rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar innehåller möjlighet att få ersättning för rättsliga kostnader, det kan vara värt att ta reda på hur långt det sträcker sig i din försäkring. Jag råder dig att ta kontakt med en advokat för att utreda dina möjligheter närmare innan du stämmer mottagaren av pengarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (216)
2021-12-19 Vilken påföljd kan bli aktuell vid förskingring?
2021-12-16 Förskingring av pengar utomlands - Vad gäller?
2021-11-30 Vilket straff kan man vänta sig för trolöshet mot huvudman?
2021-10-17 Är det straffbart att behålla en felaktig utbetalning?

Alla besvarade frågor (98476)