FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/12/2015

Återkrävande av överenskommen ersättning

jag hade en relation med en man som gav mig 7000 kr plus resor och annat som vi hade kommit överrens om att jag skulle få i utbyte mot att vi skulle umgås. Nu en månad senare när vi inte träffats så mycket kräver han tillbaka varenda krona ungefär 13 000 kr. Han pressar mig på dessa pengarna och berättar för mig att om jag inte ger tillbaka allt som jag har fått av honom kommer han att skriva ut denna relation och göra den offentlig. vad säger lagen? går de att kräva tillbaka pengar som man givit till någon?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Har någon gett dig pengar som ett led i en överenskommelse om umgänge är denna person bunden vid det. Man kan i efterhand inte kräva tillbaka pengarna på grund av att man ångrar sig. I svensk rätt gäller rättsgrundsatsen att avtal ska hållas. Det finns inga omständigheter som framkommer av din fråga som skulle innebära att överenskommelsen skulle vara ogiltig och att du skulle behöva ge tillbaka pengarna.

Att tvinga någon att ge en pengar med hot om att lämna menligt meddelande (t.ex. göra en sexuell förbindelse offentlig) kan dessutom bedömas vara olaga tvång enligt 4 kap. 4 § brottsbalken (1962:70). Den som begår olaga tvång kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år.

Vänliga hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?