Återkräva pengar vid skilsmässa

2017-02-12 i Avtal
FRÅGA
Om den ena parten i ett äktenskap tar ett lån för att betala den andres skulder hos kronofogden,för att säkra familjens framtid,göra den andre skuldfri och sedan kreditvärdig för att ev,kunna köpa gemensamt hus.Vid en skilsmässa,kan den låntagande parten begära summan av ca 100.000kr tillbaka,eller skall denne betala för lån tagna för att hjälpa den andre att bli skuldfri?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Du kan vid en skilsmässa inte kräva ut de pengar som du betalat för din andre makes del på grunden att ni ska skilja er.
Har du betalt skulden för dina pengar får du som huvudregel själv stå för den kostnaden, det finns inget i äktenskapsbalken som möjliggör att du skulle kunna "ta tillbaka" pengarna, detta oavsett anledningen till att du betalade av skulden.

Däremot så finns det en möjlighet i äktenskapsbalken 12:1 att jämka en bodelning om den blir helt oskälig i förhållande till era ägandeförhållanden och hur er individuella ekonomiska situation har sett ut under äktenskapet. Om du har haft tillgångar medans din make varit mycket skuldsatt t.ex så kan det bli aktuellt att jämka vid fördelningen av bodelningen.

Är det så att betalningen för din makes räkning i själva verket var ett lån. Alltså att din make lånade pengar av dig för att betala av sin skuld hos kronofogden så kan du kräva tillbaka pengarna genom att hävda att ni har ett avtal. Du måste dock kunna bevisa att ett giltigt avtal föreligger mellan er.

Alltså sammanfattningsvis - Du kan inte på grunden att ni ska skilja er kräva pengarna av din make. Du kan yrka på en jämkning av er bodelning om era ägandeförhållanden är väldigt skeva. Om du kan bevisa att ett låneavtal föreligger mellan dig och din make så blir din make skyldig att betala dig.

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88087)