Återköp av pensionsförsäkring

2015-12-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Har fått godkänt av Skatteverket att jag enligt inkomstskattelagen har rätt till återköp av pensionsförsäkring. Men Skandia Liv säger nej.Kan jag med hjälp av svensk lag tvinga igenom ett återköp.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Efter årsskiftet kommer det att träda i kraft nya regler kring återköp av pensionsförsäkring men jag tar nu för givet att vi pratar om de äldre från 2015, dvs. nuvarande regler.

Det är endast i undantagsfall möjligt att som konsument få återköpa en pensionsförsäkring. Om återköp medges innebär det att du får tillbaka det pensionskapital som finns i försäkringen. Dock ställs villkoret att det måste framgå i försäkringsvillkoren att du ska ha rätt att återköpa den för att det ska vara möjligt.

Även om du enligt försäkringsvillkoren har rätt till återköp är det inte säkert att lagen tillåter det. Rekvisiten för återköp finner du i Inkomstskattelagen: här Lagen anger som huvudregel att återköp inte är tillåtet. Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda kan återköp ske i vissa fall: 1. Det s k tekniska återköpsvärdet är högst ett prisbasbelopp (44 500 kr, år 2015) och du inte har betalt någon premie de senaste 10 åren. Dessutom får det inte finnas något oåterkalleligt förmånstagarförordnande. 2. Det tekniska återköpsvärdet av försäkringen är högst 30 % av prisbasbeloppet (13 350 kr). 3. Skatteverket gör en dispensprövning om det finns synnerliga skäl till återköp.

Du beskriver hur du fått dispens av Skatteverket att få göra återköp av din pensionsförsäkring men att du fått avslag av Skandia Liv. När jag ser till de villkor som står i Skandia Liv står det att återköp ska vara möjligt, till en viss avgift och i enlighet med inkomstskattelagen. Därmed bör dom specificera närmare varför de inte tillåter just dig få göra ditt återköp.

Återkom gärna närmare med mer information kan jag hjälpa dig bättre. Dvs. mer specifikt varför de avslagit din ansökan om återköp.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86931)