Återkallelse av testamente

2017-12-27 i Testamente
FRÅGA
Kan den som skrivit ett testamente ogiltigförklara detta bara genom att bokstavligt talat riva sitt eget exemplar?Ska tilläggas att personen skrev detta för ett antal år sedan och nu pratar om att göra detta inte lika klar I huvudet som när det skrevs.
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till lawline!

Som huvudregel kan ett testamente återkallas genom att den som skrivit testamentet (testamentsgivare) river sönder originalet (10 kap 5 § Ärvdabalken, ÄB). Ett testamente är bara giltigt om testamentsgivaren vill det. Om denne genom handling tydligt har visat att hen inte vill att testamentet ska vara giltigt längre (exempelvis genom att riva sönder det) så är det heller inte giltigt. Det finns vidare inget formkrav för ett återkallande, men det räcker inte med att testamentsgivaren bestämt sig för att det inte längre är gällande utan återkallandet är en rättshandling. Detta betyder att testamentsgivaren måste agera för att det inte längre ska gälla.

Att du i din fråga belyser att personen inte är lika klar i huvudet kan tolkas på olika sätt. Det finns särskilda bestämmelser för när en person handlar under psykisk störning, men jag kan ej avgöra om det är sådana omständigheter i ditt fall. Ogiltighetsreglerna i 13 kap Ärvdabalken kan aktualiseras även för återkallelse av testamente. Detta är exempelvis när någon återkallar ett testamente under psykisk störning eller under inflytande av otillbörlig påverkan. Dock om testamentsgivaren har givit uttryck för att det är hens vilja, så är det den som påstår att återkallelsen är ogiltig som ska styrka det.

Sammanfattat återkallas ett testamente om den som skrivit testamentet bland annat river sönder det. Det är således du som måste styrka att återkallelsen är ogiltig om det finns grund för det i 13 kap 1-3 §§ ÄB.

Mvh

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (3007)
2022-01-26 Testamente i förhållande till arvsrättsordning
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-26 Kan man testamentera bort arv till en välgörenhetsorganisation till nackdel för sina syskon?
2022-01-25 Går det att ge bort egendom som är ämnad att testamenteras?

Alla besvarade frågor (98667)