Återkallelse av testamente

Skrev för många år sedan ett testamente med min dåvarande sambo. Vi la även till tjänsten förvaring av testamente. Nu är jag gift (med någon annan) och har barn. Jag tror vi begärde ut testamentet och rev sönder det när vi separerade men är osäker på att vi verkligen gjorde detta.

1. Om detta inte är gjort kommer mitt ex att ärva mig isf?

2. Kan jag kontrollera om det är gjort? Har inga dokumentet kvar själv gällande detta testamente överhuvudtaget.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5§ Ärvdabalken (ÄB). Se https://lagen.nu/1958:637#K10P5S1. Ett testamente återkallas på samma sätt som man upprättar ett testamente, eller genom att man förstör testamentshandlingen.

Om man väljer att återkalla ett testamente enligt samma regler som gäller för upprättande så är det reglerna i 10 kap. 1 § ÄB som gäller. Det innebär att återkallelsen ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Vittnena ska se dig underteckna återkallelsen och de ska även själva underteckna den. Vittnena ska de veta vad det är för typ av handling de undertecknar men de behöver inte veta dess exakta innehåll.

Om det fortfarande finns ett giltigt testamente mellan er kommer ditt ex att ärva dig till vissa delar. (Dina barn har rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott och ärver därför en del av din kvarlåtenskap som ditt ex därför inte får del av).

Det du kan göra är att kontakta de som ni anlitat för att förvara testamentet och se om det finns kvar där, och om du kan förstöra testamentet. Alternativet är att du själv upprättar en återkallelse av testamentet i enlighet med formkraven, så är din del av testamentet definitivt återkallad. Det är kanske det enklaste alternativet för dig att säkerställa att testamentet är återkallat.

När du återkallat din del av den ömsesidiga överenskommelsen i testamentet som från början fanns så faller också din rätt att ärva något av ex:et även om hon inte återkallat sin del. Det följer av 10 kap 7 § ÄB.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning