Återkallelse av testamente

Hej, en person har sedan tidigare upprättat ett testamente. Nu vill han skriva ett nytt. Under tiden har han meddelat en jurist muntligt att det gamla inte skall gälla. Han har också skrivit en lapp med detta innehåll. Den är inte bevittnad. Vad gäller om han avlider innan det nya testamentet är upprättat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente är bara giltigt om det ger uttryck för testatorns yttersta vilja. Om hen genom en handling tydligt visat att det inte längre ska vara giltigt så är det inte heller längre giltigt, det framgår av Ärvdabalken (ÄB) 10 kp. 5 §. Det finns inga formkrav för ett återkallande så att det inte är bevittnat är inte något problem. Det krävs dock ett tydligt agerande. Att nedtecka detta på ett papper samt meddela en jurist är nog tydligt men bättre vore att förstöra det gamla testamentet.

Enligt praxis kommer det nya testamentet att vara det giltiga när det väl blir upprättat. Fram till dess kommer Ärvdabalkens regler om hur arv fördelas vara de som gäller.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning