Återkallelse av permanent uppehållstillstånd

2016-10-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejOm man har bott i Sverige i mer än nio år med permanenta uppehållstillstånd. När Migrationsverket återkallas permanenta uppehållstillstånd kan man söka asyl?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om asyl och uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen (UtlL).

I din fråga skriver du att du haft permanent uppehållstillstånd i Sverige under nio år, men att detta tillstånd nu har återkallats. Du skriver ingenting om varför Migrationsverket beslutat att återkalla tillståndet. Det finns nämligen ett antal grunder för återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd; i vissa fall när man flyttar från Sverige, om falska uppgifter har lett till beviljat uppehållstillstånd eller om en domstol i samband med en brottmålsdom beslutar att man ska utvisas. Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas även om det var många år sedan det utfärdades. Dock framgår det av 7 kap. 1 § 3 st. UtlL att det måste finnas synnerliga skäl för att kunna återkalla ett uppehållstillstånd om utlänningen har vistats i Sverige i mer än fyra år med tillståndet. Det krävs således att det rör sig om mycket speciella omständigheter för att ett sådant uppehållstillstånd ska kunna återkallas.

Din fråga är huruvida du kan ansöka om asyl i detta läge. När Migrationsverket beslutar om återkallelse av ett uppehållstillstånd ska beslut om utvisning normalt sett också göras (jämför 8 kap. 16 §). Det framgår ingenting om detta i din fråga, varför jag utgår från att även ett utvisningsbeslut har tagits. Om Migrationsverket har valt att återkalla ditt uppehållstillstånd, samt beslutat att utvisa dig ur landet, har de redan beaktat samtliga aspekter i ditt fall och bestämt att du inte "kvalificerar" för att få stanna kvar och uppehålla dig i landet. Därmed finns det inte heller någon möjlighet att söka asyl i detta läge. Det som du däremot kan göra är att överklaga Migrationsverkets beslut om att återkalla ditt uppehållstillstånd till en migrationsdomstol (14 kap. 3 § 2 + 5 st.). Genom att överklaga beslutet har du då en chans att framföra argument för varför du anser dig ha rätt att få stanna i landet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1083)
2020-10-26 Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?
2020-10-24 Kan jag få svenskt medborgarskap om jag är gift med en svensk medborgare?
2020-10-24 Migrationsverkets skyldighet att avgöra inom fyra veckor
2020-10-21 Hur gör man om man vill gifta sig med en person som bor i Sverige?

Alla besvarade frågor (85451)