Återkallelse av körkort vid ringa narkotikabrott

2016-02-22 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Om man blir stannad i bilen av Polisen när den ej är igång, utan bara vistades i bilen. Men blir intagen på urinprov som visar positivt, blir man då av med körkortet? detta är under prövotiden på 2år. Det som Polisen sa var att det klassas som Ringa narkotikabrott, för eget bruk. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallelse av körkort finns i körkortslagen.

I 5 kap. 1 § körkortslagen sägs att återkallelse av körkort är ett körkortsingripande och ett sådant på grund av brottslig gärning får ske när du fått en laga kraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

I 5 kap. 3 § stadgas när en återkallelse av körkort kan bli aktuellt. De punkter som är relevanta i ditt fall är:

5 p. relevant vilken innebär att Transportstyrelsen på grund av nykterhetshänseende inte bör ha körkort. I denna punkt räknas också narkotika in. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) ansågs två fall av narkotikabrott inte vara tillräcklig grund för ett återkallande av körkort enligt denna punkt. Det är därför möjligt, om du endast är dömd för ett fall av ringa narkotikabrott, att det skulle kunna innebära att ditt körkort inte blir återkallat enligt denna punkt i enlighet med ovanstående praxis. Det är dock inte möjligt att säga någonting säkert utan det är Transportstyrelsen som gör en bedömning i varje enskilt fall.

Den andra punkten skulle skulle kunna bli aktuell i ditt fall är:

6 p. Om Transportstyrelsen tycker att du på grund av dina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses vara lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. Detta skulle t ex kunna vara om du har ett narkotikaberoende.

Det går därför inte att säga om du kommer få till körkort återkallat eller inte utan det beror på hur Transportstyrelsen bedömer dig som förare utifrån nykterhetshänseende eller personliga förhållanden i övrigt.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (481)
2021-01-26 Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika

Alla besvarade frågor (88529)