FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/10/2015

Återkallelse av körkort vid hot mot tjänsteman

Hej. Kan mitt körkort återkallas vid villkorlig dom. Dömdes till villkorlig dom för hot mot tjänsteman. Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) stadgas vilka omständigheter som kan leda till att körkortet återkallas. Brottet hot mot tjänsteman, 17 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), leder inte i sig till att körkortet ska återkallas.

Vad som kan göra att körkortet ändå återkallas är om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p. 5 körkortslagen) eller om det med hänsyn till brott som körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till kan antas att denne inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av motorpliktigt fordon (5 kap. 3 § p. 6 körkortslagen). Detta gäller exempelvis när någon omhändertagits för berusning och det finns risk för fortsatt misskötsamhet eller om någon dömts för kvalificerad brottslighet som utförts yrkesmässigt eller varit särskilt grov, långvarig eller hänsynslös. Till personliga förhållanden i övrigt hänförs b.la. narkotikaberoende.

Se 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) här.


Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare