FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt04/07/2014

Återkallelse av körkort under prövotid

Hej!

Står det någon lag som talar om att man inte kan få tillbaka sitt körkort trots prövotid såfall kan ni länka den källan på just den lagen som säger så? Mvh tobias

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som gäller om du får körkortet återkallat under prövotiden. Det krävs då alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet återkallats. Detta regleras i körkortslagen. Enligt 3 kap 18 § körkortslagen gäller en prövotid av två år från dagen för godkänt förarprov. Återkallelse av körkort kan ske om något av förhållandena i 5 kap 3 § körkortslagen är för handen, såsom exempelvis hastighetsöverträdelse. Vid körkortsåterkallelsen bestäms en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, lägst 1 mån och högst 3 år. Nytt körkort får utfärdas endast om sökanden; har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger (se 5 kap 14§ körkortslagen).

I vissa fall behöver nytt förarprov  inte göras. Förutsättnignen är att körkortet har återkallats med stöd av 5 kap 3§ p. 2,3 el 4 körkortslagen och spärrtiden då bestämts till högst ett år (enligt 5 kap 14§ 2 st körkortslagen). Detta gäller dock inte om återkallelse skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ Körkortslagen).Med andra ord gäller det inte om prövotid löpte vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

Det krävs således alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet har återkallats. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Elin DahlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?