Återkallelse av körkort och andra påföljder vid enstaka narkotikabrott

Hej. Åkte fast med kokain i blodet under en utekväll. Inte en stor mängd men tillräckligt. Jag har haft körkort i cirka 6 månader (fortfarande prövotid dvs) hur stor är chansen att jag blir av med körkortet och vilka fler följder kan komma? Är sedan tidigare ostraffad och under 20 år.

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp frågan i två delar, en del gällande körkortet och en del gällande andra påföljder.

Körkortet
Om vi börjar med körkortet så kan ett körkort återkallas. Det finns olika grunder för att man ska kunna återkalla ett körkort. Ett av dessa är att en person anses vara opålitlig ur ett nykterhetshänseende och att det då anses att personen inte bör ha körkort. Detta regleras i 5 kapitlet 3 § 5 punkten körkortslagen, https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1. Att inte vara pålitlig ur ett nykterhetshänseende innebär att man tittar både på alkohol och narkotika. Således kan det vara så att ett körkort kan dras in på grund av narkotikabrott.

I ditt fall tror jag dock inte att du kommer att bli av med körkortet. Domstolen har tidigare bedömt att det inte fanns grund att ta körkortet i ett fall när en person dömts för ringa narkotikabrott (mindre allvarlig form av narkotikabrott) två gånger (detta fall heter RÅ 1992 ref 1 om du vill läsa det). Domstolen tyckte i detta fall att det faktum att personen i fallet dömts för narkotikabrott två gånger inte ansågs visa på att det fanns ett narkotikaberoende. I detta fall handlade det dock om cannabis.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det tidigare inte ansetts som en grund att ta körkortet när det handlat om enstaka mindre narkotikabrott. Att tänka på är dock att det handlat om cannabis och det inte är helt säkert att en precis likadan bedömning görs i ditt fall.

Andra påföljder

Om vi går vidare till andra påföljder för narkotikabrott så regleras detta i narkotikastrafflagen. Det finns olika slags narkotikabrott. I ditt fall handlar det om användning av narkotika och detta regleras i 1 § 6 punkten i lagen (se https://lagen.nu/1968:64#P1S1). Enligt samma paragraf så är straffet för narkotikabrott fängelse i högst tre år. Om man bedömer att brottet är ringa (mindre allvarligt) så är straffet böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § https://lagen.nu/1968:64#P2S1). Det man tittar på för att bedöma om det är ett mindre allvarligt brott är mängden narkotika och arten.

Exakt vilken påföljd du kommer att få går inte att säga. Det är upp till domstolen att göra denna bedömning. Det faktum att du inte har fyllt 21 år kan dock göra att du får ett lindrigare straff. Domstolen får nämligen döma till lindrigare straff för personer under 21 år enligt 29 kapitlet 7 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”