FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/03/2016

Återkallelse av fullmakt

Hej. Jag har precis fått fullmakter av mina söner att företräda dem angående deras arvslott vid arvskifte efter min far. Kan de nu i efterhand ändra sig? Och istället företräda sig själva? Alltså att göra fullmakten värdelös? Är ni med på min frågeställning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), se här. En fullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren, dvs. dina söner, när de vill. Beroende på hur fullmakten i den enskilda situationen ser ut är återkallelseprocesserna olika. En utgångspunkt är dock att en fullmakt ska återkallas på samma sätt som den uppkom.

Om du har fått en skriftlig fullmakt som är avsedd att visas för tredje man som bevis på att du har fullmakt så kan dina söner återta handlingen eller låta förstöra den, då har fullmakten upphört, 16 § AvtL.

Men om dina söner istället gett dig en muntlig fullmakt eller genom en skriftlig handling som endast är avsedd för dig och inte för tredje man så kan dina söner återkalla fullmakten genom att meddela dig om detta, 18 § AvtL. Detta meddelande kan vara antingen skriftligt eller muntligt.

Så dina söner kan i efterhand ändra sig och företräda sig själva, så länge de återkallar fullmakten på ett korrekt sätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”