Återkallelse av fullmakt

2016-03-14 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag har precis fått fullmakter av mina söner att företräda dem angående deras arvslott vid arvskifte efter min far. Kan de nu i efterhand ändra sig? Och istället företräda sig själva? Alltså att göra fullmakten värdelös? Är ni med på min frågeställning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), se här. En fullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren, dvs. dina söner, när de vill. Beroende på hur fullmakten i den enskilda situationen ser ut är återkallelseprocesserna olika. En utgångspunkt är dock att en fullmakt ska återkallas på samma sätt som den uppkom.

Om du har fått en skriftlig fullmakt som är avsedd att visas för tredje man som bevis på att du har fullmakt så kan dina söner återta handlingen eller låta förstöra den, då har fullmakten upphört, 16 § AvtL.

Men om dina söner istället gett dig en muntlig fullmakt eller genom en skriftlig handling som endast är avsedd för dig och inte för tredje man så kan dina söner återkalla fullmakten genom att meddela dig om detta, 18 § AvtL. Detta meddelande kan vara antingen skriftligt eller muntligt.

Så dina söner kan i efterhand ändra sig och företräda sig själva, så länge de återkallar fullmakten på ett korrekt sätt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1381)
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån
2020-11-29 Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning

Alla besvarade frågor (86669)