Återkallat testamente och brott

Hej. GN, ogift utan barn. Hans testamente till NS är återkallat.GN är avliden 2018.Om NS ändå anser sig som arvtagare , gör han i så fall skyldig till något brott. Det finns syskon o syskonbarn.Tackar på förhand , för ett snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på lawline.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med GN:s arv om hen inte längre har något testamente. För att besvara din fråga är Ärvabalken tillämplig. Jag kommer också beröra brottsbalken.

Vilka regler gäller om den avlidne inte lämnat något testamente?

Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5 § ÄB Huvudregeln är att ett testamente ska återspegla testatorns vilja. Testatorn är den personen som skapar ett testamente.

Eftersom GN själv har återkallat testamentet till NS, så vill testatorn inte att NS ska ärva vad hen lämnade efter sig. Detta är inte endast testatorns vilja, utan det finns ju inte heller något testamente NS kan åberopa för att ha något rätt arv.

Eftersom GN varit ogift och inte efterlämnat några barn, så ska hens syskon få ta del av arvet (2 kap. 2 § ÄB).

Är det brottsligt att anse sig som arvtagare?
NS kan inte göra sig skyldig till något brott om han endast anser sig vara arvtagare. Däremot skulle NS på något sätt försöka upprätta ett nytt testamente, det vill säga att framställa en falsk urkund, kan NS göra sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB).

Då det dock inte finns någon mer information i frågan vad NS har gjort, kan jag inte göra någon bedömning av hens handlingar. Därför kan jag inte heller besvara frågan om vilket brott han gjort sig skyldig till. Däremot har jag skrivit ovan ett exempel. Så att skapa ett falskt testamente som bevis att GN inte har återkallat testamentet, är brottsligt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med följdfrågor.

Hälsningar

Adela RujovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning