Återkallat körkort vid narkotikabruk

Hej! Jag blev intagen på urinprov under en promenad på natten. Polisen som stannade mig tyckte det verkade konstigt att jag var ute och gick på natten som dom ville att jag skulle följa med på ett pissprov. Vad dom inte viste men vilket jag förklarade, var att jag jobbar natt så det här var inte så konstigt för mig att promenera på natten då jag sover på dagen. Men jag hade inget att dölja så jag följde med utan protest. Efter det hela låg jag och grubblade över hela incidenten, för det hade aldrig hänt mig tidigare så det hela var väldigt udda.

Då kom jag på att jag har nog rökt cannabis helgen innan på en efterfest. Nu undrar jag vad som händer om det ger utslag i urinen? Jag är väldigt beroende av mitt körkort, vad händer med det? Jag är ostraffad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brukandet av narkotika

Att bruka narkotika utgör ett narkotikabrott (1 § 1 st. 6 p. Narkotikastrafflagen). I Sverige tillämpas principen om fri bevisföring. Detta innebär att även om det skulle vara så att polisen bad dig om ett urinprov av en annan anledning än att de misstänkte narkotikabrott, så kan urinprovet ändå användas emot dig i en rättegång om det skulle vara så att narkotikan gav positivt utslag i provet.

Återkallat körkort

En person som brukar narkotika kan riskera att få sitt körkort återkallat under en viss period (5 kap. 3 § Körkortslagen). Enligt lag så kan en person få sitt körkort återkallat om han eller hon inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen). Att bruka narkotika skulle kunna vara en sådan omständighet som gör att en person inte betraktas som pålitlig i nykterhetshänseende. En person kan även på sitt körkort återkallat när han eller hon har gjort sig skyldig till ett brott som innebär att personen inte kan förväntas respektera trafikreglerna, brottet måste inte ha utförts i samband med bilkörning (5 kap. 3 § 6 p. Körkortslagen). Ett exempel på ett sådant brott är grovt narkotikabrott. Att enbart bruka narkotika utgör dock som utgångspunkt inte ett grovt narkotikabrott då man vid bedömningen av om ett narkotikabrott är grovt eller inte, ska ta särskild hänsyn till om brottet begåtts yrkesmässigt och inom ramen för en större verksamhet (3 § Narkotikastrafflagen).

Sammanfattning

Om det skulle vara så att narkotikan ger positivt utslag i provet så kan detta prov användas emot dig i en rättegång. Om du skulle dömas för narkotikabrott så finns det en risk att du får ditt körkort återkallat om du skulle betraktas som opålitlig i nykterhetshänseende. Avvakta först för att se om urinprovet faktiskt var positivt eller inte. Om det skulle vara så att polisen misstänker brott så kommer en förundersökning att inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Du kommer att informeras om du är skäligen misstänkt för något brott (23 kap. 18 § Rättegångsbalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo